Zvláštní matematika

14. 12. 2017

Evangelium: Mt 11, 11 – 15

Ježíš řekl zástupům: „Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!“

Zamyšlení:

Podle standardní matematiky dnešním dnem vstupujeme do druhé poloviny adventního času. Ale v evangeliu dnes Ježíš nabízí jakousi úplně jinou matematiku. Ten, co je menší, je vlastně větší? Vždyť to je úplně na hlavu, řekneš si. Toto zvláštní porovnávání však nechce nabourat matematiku světa, ono nás chce jistě pozvat k pokoře. K pokoře, která je pravdou o sobě samém. Vždyť člověku se může velmi snadno stát, že se nechá unášet vlnou své „velikosti“, kdy na prvním místě stojí mé vlastní já, které je tak úžasné, že se už pomalu spoléhá pouze na sebe. Nebo nás naopak občas může topit i vlna naší „malosti“, kdy si říkáme, že jsme úplně na nic, nic nedokážeme, nikdo o nás ani nezakopne. Ale je jeden či druhý postoj skutečně pravdivý? No vidíš. A to je výzva matematiky dnešního evangelia. Výzva pokory, ve které uznávám své slabosti i talenty a z níž především vychází vděčnost za nekonečnou Boží lásku.

Plug and Pray:

Pane, děkuji Ti za všechno, co jsi mi v životě dal. Vždyť nemám nic, co by nebylo od Tebe. I když na to často zapomínám, věřím, že přebýváš v mém srdci. Chci Tě v něm dnes znovu objevit, setkat a spolu s Tebou se učit pravé pokoře.

V akci:

Zastav se dnes v kapli či kostele a najdi si chvilku na osobní adoraci. Moc nemluv. Uvědom si Boží přítomnost a setrvej v ní takový, jaký jsi. Nech se Bohem milovat.

Bonus:

Pokora je zajisté také o učení se přijmout a projevovat tu každodenní „obyčejnou“ lásku.

Zpět na titulní stránku