Ohlášky na týden

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ                                              10. 1. 2021 VRACOV

  • PODĚKOVÁNÍ náleží všem, kteří zajistili služby během adoračního dne.
  • ÚKLID VÁNOČNÍ VÝZDOBY: Prosíme všechny dobrovolníky, kteří mohou pomoci s úklidem vánoční výzdoby a také venkovního betléma, aby se dostavili v sobotu v 8 hod.
  • NA BOHOSLUŽBÁCH MŮŽE BÝT obsazeno 10 procent míst k sezení při dodržení 2m odstupů kromě členů jedné domácnosti. Účast na bohoslužbách je stále možná na základě reservace. Prosíme, aby si každý zájemce reservoval během týdne místo jen na jeden termín, aby se mohlo vystřídat více věřících. Až když po nedělní mši zůstanou místa volná, lze se napsat i na další termín.
  • SBÍRKA na Nový rok a minulou neděli činila 7 100,- a z černouška 2 300,- Kč.
  • NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU je možné přispět od 22. ledna do kasičky. V lodi kostela je možné přispět do kasičky ještě dnes. Aby pak mohl být kostel opět bez obav přístupný pro modlitbu, do kasičky bude možné přispět v sakristii.
  • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pro zájemce, kteří se nedostanou na mši, je možné individuálně po každé mši svaté, případně ve čtvrtek po adoraci, která je od 16 do 17 hod.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na únor je možné buď v sakristii, nebo mailem favracov@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je na farních webových stránkách.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

10.1.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 10:30 Za + manžela, + otce a Boží požehnání pro živou rodinu

PO

11.1.

17:00 Za + manželku, Karla Pavku a * a + rodinu

15.1.

17:00 Za + rodiče Marii a Josefa Barabášovy, dvoje + prarodiče a duše v očistci

SO

16.1.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ 17:00 Za + řádovou sestru Eugenii Holcmanovu, + sourozence a jejich rodiny

NE

17.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry, * rodinu a duše v očistci

 

PŘEHLED K ZÁPISU ÚMYSLŮ

PO

22.2.

Stolce sv. Petra 17:00  

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

ÚKLID V KOSTELE: