Ohlášky na týden

  1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 18. 4. 2021 VRACOV
  • SBÍRKA za velikonoční pondělí a minulou neděli činila 10 700,- Kč. Příští neděli je sbírka na křesťanská média, zejména Tv Noe a Proglas. Příspěvek farnosti lze poslat na č. účtu: 1441945389/0800
  • REZERVACI na nedělní bohoslužby je možné opět posílat přes favracov@ado.cz nebo sms na tel: 731 621 127 do sobotního poledne na následující víkend sobotu či neděli.
  • TICHÁ ADORACE s vystavenou Nejsvětější svátostí nyní bývá od 17 do 19 hod. Prosíme dobrovolníky, aby se na tuto dobu opět zapisovali do rozpisu na služby.
  • MODLITBA ZA OBNOVU VÍRY VE FARNOSTI: Abychom posilovali intenzivní a naléhavou modlitbu za naši farnost, setkání k modlitbám za obnovu víry je tuto neděli v 16 hod. Věřím, že by mohlo být velkým přínosem, když by více věřících přijalo za své, že je dobré a potřebné takto se spojit v modlitbě.
  • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve škole je zatím možná pouze pro žáky 3. a 4. třídy. Tento týden ve čtvrtek mají výuku žáci 3.B a příští pondělí žáci 4.A.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na květen a červen je možný buď v sakristii, nebo mailem favracov@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je níže.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

18.4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:30 Za + Josefa a Annu Gregorovičovy, * rodinu s prosbou o Boží požehnání a pomoc a za dar zdraví

PO

19.4.

18:00 Za + rodiče Kudlíkovy, + syna a za celou * a + rodinu a duše v očistci

23.4.

Sv. Vojtěcha 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče, za celou * a + rodinu a duše v očistci

SO

24.4.

MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ 18:00 Za + manžela, dvoje rodiče, sestru, za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny Lukešovy a duše v očistci

25.4.

NE

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:30 Za + rodiče, Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

PŘEHLED K ZÁPISU INTENCÍ

SO

1.5.

1.SOBOTA V MĚSÍCI 18:00

NE

2.5.

5. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18:00

7.5.

1.PÁTEK V MĚSÍCI 18:00

NE

9.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

10:30

PO

10.5.

15:00? Mše sv. na Chamartinu ?

ÚT

11.5.

Tichá mše sv. 7:00 Za * a + rodinu Klimešovu

ČT

13.5.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18:30

14.5.

Sv. Matěje, apoštola 18:00

NE

16.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

10:30

PO

17.5.

18:00

21.5.

18:00

SO

22.5.

    ? Za * a + farníky naší farnosti

NE

23.5.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:30  

PO

24.5.

Panny Marie, Matky církve 15:00? Mše sv. na Chamartinu ?

ÚT

25.5.

Tichá mše sv. 7:00

28.5.

18:00

NE

30.5.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 10:30

PO

31.5.

Navštívení Panny Marie 18:00

 

ČT

3.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ    ? Za * a + farníky naší farnosti

4.6.

1.PÁTEK V MĚSÍCI 18:00

SO

5.6.

1.SOBOTA V MĚSÍCI

7:30 ?

18:00

NE

6.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30

Za manžela Františka a dvoje rodiče

(Brandejsová)

PO

7.6.

15:00 Mše sv. na Chamartinu

11.6.

SLAVNOST NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA 18:00

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

PO

14.6.

18:00

ÚT

15.6.

Tichá mše sv. 7:00

18.6.

18:00

SO

19.6.

7:00 ?

18:00

NE

20.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30

PO

21.6.

Sv. Aloise Gonzagy 15:00 Mše sv. na Chamartinu

25.6.

18:00

SO

26.6.

7:00

NE

27.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00 Za * a + farníky naší farnosti

PO

28.6.

Vigilie SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA 18:00

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

4.dubna                     manželé Prechtlovi

11.dubna                   manželé Martinkovi

18.dubna                  Jana Miklendová, Lenka Šebestová

25.dubna                   manželé Holkovi

2.května                    Mirek Vítek, Marek Miklenda

9.května                    manželé Němcovi

16. května                 manželé František a Věra Juříkovi

23.května                  manželé Peřinovi

30.května                  manželé Libor a Jana Juříkovi

6.června                    p. Mrvová, p. Kopřivová

13.června                  p. Presová, p. Paška

20.června                  p. Šašinková Anna, Šašinková Hana

27.června                  manželé Prechtlovi

 

 

ÚKLID V KOSTELE: