Ohlášky na týden

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. 10. 2020 VRACOV
 • ZE ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU vyplývá, že bohoslužby se od 22. 10. konají zcela bez účasti veřejnosti. Dovoleno je přijít do kostela za účelem individuální duchovní služby. Jeden věřící, který má objednaný úmysl mše svaté, se tedy může s knězem domluvit na účasti. Mše svaté budou slouženy v ty dny, na které je objednán úmysl.
 • POSKYTOVÁNÍ DUCHOVNÍCH SLUŽEB INDIVIDUÁLNĚ:
  • Kněz bude v kostele k dispozici individuálně věřícím v neděli, v pondělí, v pátek a v sobotu vždy od 17 do 18 hod. a před nedělní mší sv. Jednotlivě lze požádat o zápis úmyslu mše sv., svaté přijímání, svátost smíření, pomazání nemocných nebo duchovní rozhovor. Za účelem duchovní služby je také možné kněze pozvat domů.
  • O svaté přijímání je možné požádat hned po svátosti smíření. Kromě toho je možné jít ke svatému přijímání kdykoliv na požádání, pokud věřící není zatížen těžkým hříchem. Ve všední den není nutným předpokladem sledování bohoslužeb. Stačí, když byl v neděli den Páně posvěcen sledováním mše svaté nebo formou domácí bohoslužby.
  • Neustálou duchovní službu poskytuje Pán Ježíš přítomný ve svatostánku. Navštívit ho v kostele je možné každý všední den od 8 do 18 hod. a v neděli od 14 do 18 hod.
 • ČTVRTEČNÍ ADORACE za současné situace nebude.

NEZAPOMÍNEJME NA DUŠE V OČISTCI:

 • V dušičkovém týdnu je možno získat pro duše v očistci zvláštní milosti formou plnomocných odpustků. Ty nejsou závislé na účasti na mši svaté. Stačí využít příležitost ke svátosti smíření –NE, PO, PÁ, SO od 17 do 18 hod. a před nedělní mší. Dále mezi 1. – 8. listopadem využít příležitost ke svatému přijímání. Tři obvyklé podmínky jsou přijmout v den získání odpustků sv. přijímání, být v milosti posvěcující (nebýt zatížen těžkým hříchem) a pomodlit se na úmysl Svatého otce. K tomu 1. a 2. listopadu patří návštěva kostela s modlitbou Páně a Vyznání víry, nebo 1. – 8. listopadu návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.
 • PŘÍSPĚVKY DO KASIČKY za minulý týden činily 780,- Kč. Příspěvky na potřeby farnosti v nejbližších týdnech je možné při návštěvě kostela dávat do kasiček nebo poslat na účet farnosti, č. účtu: 1441945389/0800
 • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ vydaný na podporu stavby kostela Brno Lesná je k dispozici v sakristii za 70,- kč.
 • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na listopad a prosinec je možný buď v sakristii, nebo mailem favracov@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je na webových stránkách farnosti v položce „Ohlášky“.
 • VÝZVA K OSOBNÍ MODLITBĚ: Když se nemůžeme setkat všichni společně při mši svaté, využijme o to častěji kostel k osobní modlitbě. Modleme se zejména za překonání nákazy a obnovu víry. Znamením toho, že se farníci zapojí, je obrázek svíce na špejli umístěné do příslušné kulisy z polystyrenu v kostele. Jedna svíce je za každou modlitbu při návštěvě kostela. V kostele je k dispozici společná modlitba národů proti pandemii, doporučená předsedy biskupských konferencí evropských zemí.
 • PŘENOS BOHOSLUŽEB: je možno sledovat v neděli v 9:00 hod a ve čtvrtek v 18:00 hod. přes facebook Farnost Vlkoš u Kyjova: https://www.facebook.com/groups/843894886096144
 • NÁMĚTY PRO RODINY S DĚTMI:

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

25.10.

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + manžela Antonína Presa, dvoje + rodiče, za * a + rodinu a duše v očistci

PO

26.10.

  18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, za celou * a + rodinu a duše v očistci

30.10.

18:00 Za + rodiče Repíkovi, jejich syna, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

SO

31.10.

Mše sv. s nedělní platností 18:00 Za * a + farníky naší farnosti

NE

1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 10:30

 

Přehled k zápisu úmyslů

NE

1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 10:30  

PO

2. 11.

PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 18:00 Za všechny zemřelé

6. 11.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 18:00 Za + syna a dvoje + rodiče

SO

7.11.

1. SOBOTA V MĚSÍCI 7:30  

NE

8. 11.

32. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + manžela, za celou * a + rodinu a duše v očistci

13. 11.

PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ ?? Za + syny Aleše a Libora, za * a + rodiny Vybíralovy, Lukešovy a Jandáskovy

NE

15. 11.

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + rodiče Vybíralovy, Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci

PO

16. 11.

  18:00 Za + maminku Marii Kudláčovou, bratra a tatínka

20. 11.

  18:00 Za + Romana Slámu a za celou * a + rodinu

NE

22. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

23. 11.

  18:00  

27. 11.

  18:00 Za + Helenu Hubrovou a Marii J…..

NE

29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za + rodiče Procházkovy, poděkování za Boží pomoc a dar zdraví pro * rodinu

PO

30. 11.

SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 15:00 MŠE SV. NA CHAMARTINU

 

ÚT

1.12.

RORÁTY 6:45 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu

4.12.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 18:00  

SO

5.12.

1. SOBOTA V MĚSÍCI 18:00  

NE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

7.12.

  18:00  

ÚT

8.12.

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE 6:45  

11.12.

  18:00  

NE

13.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za + vnučku, manžela a rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

PO

14.12.

SV. JANA OD KŘÍŽE 15:00 MŠE SV. NA CHAMARTINU

ÚT

15.12.

RORÁTY 6:45  

18.12.

  18:00  

NE

20.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30

 

 

PO

21.12.

  18:00  

ÚT

22.12.

RORÁTY 6:45  

ČT

24.12.

PŮLNOČNÍ MŠE SV. 22:00 Za * a + farníky naší farnosti

25.12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 10:30  

SO

26.12.

SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA 10:30 Za + otce, za Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu

NE

27.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY 10:30 Za zemřelého Miroslava Vávru

ČT

31.12.

SV. SILVESTRA 16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

4.10. p. Presová, p. Paška

11.10. p. Šašinková Anna, Šašinková Hana

18.10. manželé Prechtlovi

25.10. Jana Miklendová, Lenka Šebestová

ÚKLID V KOSTELE:

3.10. Procházková Ludmila, Jagošová Martina, Tománková Jiřina

17.10.. Gasnárková Helena, Presová Františka, Gasnárková Eva

31.10. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna