Ohlášky na týden

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                      29. 1. 2023 VRACOV

 • SBÍRKA minulou neděli na Biblické dílo činila 5 900,- Kč.
 • SETKÁNÍ SENIORŮ NA CHAMARTINU bude v pondělí 30. ledna v 10 hod.
 • DALŠÍ SETKÁNÍ KURZU ALFA je v pondělí 30. ledna v 18 hod. v sále komunitního centra ve Vlkoši na faře.
 • SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve středu 1. února v 19:30 hod. na faře v čajovně.
 • ÚKLID BETLÉMA, STROMKŮ A VÁNOČNÍ VÝZDOBY proběhne v sobotu 4. 2. od 8 hod. Prosíme o účast všechny dobrovolníky, kteří se mohou dostavit.
 • SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU neboli Hromnice je ve čtvrtek 2. února. Mše sv. bude v 18:00 hod. Na úvod proběhne žehnání svící. Kdo chce mít posvěcené svíce do svých domovů, může si jakoukoliv přinést. Bohoslužba začíná obřadem pod kůrem, kde na úvod proběhne zapálení a požehnání svící. Se zapálenými posvěcenými svícemi pak teprve půjde průvod k oltáři.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI: Před prvním pátkem v měsíci únoru bude o. Josef navštěvovat nemocné a to ve čtvrtek během dne. V pátek od 17:00 bude příležitost k tiché adoraci a ke sv. smíření. Společná adorace ke cti Ježíšova srdce pokračuje v 17:40 hod. Současně je mše sv. pro děti a po mši sv. je program s dětmi v čajovně. Poděkování patří dětem za výrobu přáníček, které budou rozdány v to to týdnu při návštěvě nemocných.
 • SLAVENÍ PRVNÍ SOBOTY: V tomto týdnu je první sobota v měsíci únoru. Program rozjímání s modlitbou růžence začíná v 6:45 a mše je v 7:30.
 • SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE je příští neděli v 16 hod. v kostele a další program v čajovně.
 • PROGRAM HER A ZÁBAVY pro žáky z náboženství je v plánu v sobotu 25. února spojený s přespáním na faře ve Vlkoši. Zájemci potřebují přihlášku podepsanou rodiči. Přihláška bude k dispozici ve výuce náboženství, nebo na stolku v kostele.

 POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

29.1.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za * a + rodinu

PO

30.1.

  17:00 Za + Marii Raiskubovu, + manžela, + prarodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu

ÚT

31.1.

Sv. Jana Boska, kněze Původně plánovaná mše sv. nebude

ČT

2.2.

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 18:00 Za + rodiče Borovcovy, + dceru, dva zetě a celou  * a + rodinu a duše v očistci

3.2.

1.PÁTEK V MĚSÍCI 18:00 Za + Emilii Kocurkovu, + rodiče a prarodiče z obou stran

SO

4.2.

1.SOBOTA V MĚSÍCI 7:30 Za rodiče Fridrichovy, jejich dceru Vlastičku, syna Antonína a dar zdraví pro * rodinu

NE

5.2.

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za * a + farníky naší farnosti

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

 

 1. 12. manželé František a Věra Juříkovi

 

 1. 1. manželé Peřinovi

 

 1.    1.              manželé Libor a Jana Juříkovi

 

 1.    1.              Mrvová Anna, Mrvová Hana

 

 1. 1.             p. Presová, p. Paška

 

 1. 1.             manželé Studénkovi

 

 1. 2.             manželé Prechtlovi

 

 1. 2.             manželé Martinkovi

 

 1. 2.              Miklendová Jana, Šebestová Lenka

 

 1. 2.             Holek Pavel, Miklenda Martin

 

 1. 3.  Vítek Mirek, Miklenda Marek

 

 1. 3.   manželé Němcovi

 

 1. 3. manželé František a Věra Juříkovi

 

 1. 3. manželé Peřinovi

 

 1. 4.  manželé Libor a Jana Juříkovi

 

ÚKLID V KOSTELE: