Ohlášky na týden

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                          25. 9. 2022 VRACOV

 • SBÍRKA minulou neděli činila 3 800,- Kč.
 • PODĚKOVÁNÍ náleží třem dobrovolníkům, kteří v tomto týdnu odvedli na faře další kus práce. Opět přivítáme další dobrovolníky, kteří budou ochotni zapojit se individuálně podle svých časových možností.
 • MODLITBA ZA OBNOVU VÍRY VE FARNOSTI bude tuto neděli v kostele v 17 hod.
 • SETKÁNÍ SENIORŮ je v pondělí 26. 9. v 10 hod. na Chamartinu.
 • SETKÁNÍ NAD BIBLÍ bude v pondělí 26. září v 19:30 hod. v čajovně.
 • MODLITBA NOVÉNY bude pokračovat každé úterý ve 20 hod., pokud nebude ohlášena změna.
 • SLAVNOST SV. VÁCLAVA je ve středu 28. září. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá zde bude v 18:30 hod.
 • DĚTSKÁ MŠE: V pátek je další mše pro děti. Po mši jsou zváni do čajovny všichni, kdo jsou ochotni pomoci s vyráběním na misijní neděli.
 • SLAVENÍ PRVNÍ SOBOTY: V tomto týdnu je první sobota v měsíci říjnu. Program rozjímání s modlitbou růžence začíná v 6:45 a mše je v 7:30.
 • SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE je příští neděli v 17 hod. v kostele a další program v čajovně.
 • O CÍRKEVNÍ SŇATEK ve Veselí nad Moravou požádali Hana Šašinková z Vracova a Pavel Studénka z Veselí n. M. Svatební obřad se koná 8. 10. 2022 ve 13:00 hod.
 • POUŤ FARNOSTÍ KYJOVSKÉHO DĚKANÁTU na Velehrad se koná v sobotu 8. října. Program je od 15 do 18 hod. a zájemci o dopravu autobusem se mohou zapisovat v kostele. Další možnost je vypravit se v poledne vlakem do Starého Města a odtud jít pěšky po růžencové cestě 5 km. Účastníci této verze by nazpět mohli jet objednaným autobusem, a v tom případě je třeba, aby se také napsali.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

25. 9.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

10:30 Za děti, které jdou k 1.sv. přijímání a jejich rodiny

PO

26. 9.

  18:00 Za + Marii Šangalovu, + manžela, sestru, rodiče a za živou rodinu

ST

28. 9.

Slavnost

Sv. Václava

18:30 Za celou + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu a duše v očistci

30. 9.

Sv. Jeronýma 18:00 Za + manžela, + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

SO

1.10.

1. SOBOTA V MĚSÍCI 7:30 Za + manžela, + sourozence, rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

NE

2.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + Josefa a Marii Škareckých a za celou * a + rodinu

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

3. 7.  manželé Němcovi

10. 7. manželé František a Věra Juříkovi

17. 7. manželé Peřinovi

24. 7. manželé Libor a Jana Juříkovi

31. 7. Mrvová Anna, Mrvová Hana

7. 8.  p. Presová, p. Paška

14. 8.  Šašinková Anna, Šašinková Hana

21. 8. manželé Prechtlovi

28. 8. manželé Martinkovi

4. 9.  Miklendová Jana, Šebestová Lenka

11. 9.  Holek Pavel, Miklenda Martin

18. 9. Vítek Mirek, Miklenda Marek

25. 9. manželé Němcovi

ÚKLID V KOSTELE: