Ohlášky na týden

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                 22. 5. 2022 VRACOV

  • MĚSÍČNÍ SBÍRKA minulou neděli činila 13 900,- Kč. Srdečné díky všem dárcům.
  • MÁJOVÁ POBOŽNOST tuto neděli bude večer v 18 hod.
  • SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ je ve čtvrtek 26. 5. a jedná se o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá zde bude v 18:30 hod. Tichá adorace ve čtvrtek nebude. Tím začíná novéna před Slavností Seslání Ducha svatého. Připojit se k této modlitbě bude možné po večerní mši v rámci májové pobožnosti a v ostatní dny v 20 hod. společnou modlitbou v kostele.
  • POUŤ KE SV. ANTONÍNKOVI na Blatnické hoře má naše farnost v neděli 29. května v 15 hod. Stále ještě jsou volná místa na společnou dopravu autobusem, který bude od kostela vyjíždět ve 14 hod. Zejména rodiny s dětmi zveme na program, který začne ve 14 hod. na prostranství u poutní kaple. Pro děti, které projdou stanoviště, chceme připravit odměnu. Proto přivítám osobně, sms, nebo mailem zprávu o účasti. Ve Vracově bude mše sv. místo neděle už v sobotu večer 28. 5. v 18 hod. V případě příznivého počasí je plánu také výprava na kolech. Sraz poutníků na kolech je ve 12 hod. u kostela. Májová příští neděli nebude.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ: Na červen jsou stále ještě volné úmysly na ranní mše.
  • TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI a jejich vedoucí mají jako odměnu k dispozici vstupenky do muzea na herně naučnou hru. Pro zájemce je v plánu také společná výprava v neděli 12. června odpoledne. Je třeba, aby se zájemci nahlásili do 5. června u otce Josefa osobně, na farní mail nebo sms. Sraz bude ve 14 hod. na nádraží a návrat po 18 hod.
  • ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ uděluje povolení přistupovat ke svátostem panu Janu Goliášovi. Toto povolení je možné udělit pro civilně sezdané manžele důchodového věku na základě slibu soužití jako bratr a sestra.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

22.5.

6. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

9:00 Za + Marii a Františka Neničkovy, + bratra, + švagrovou Ludmilu a + rodiče z obou stran

PO

23.5.

15:00 Mše sv. na Chamartinu

ÚT

24.5.

Tichá mše sv. 7:00 Na poděkování za dožití 80 let, za + manžela a rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

ČT

26.5.

SLAVNOST NANEBE-VSTOUPENÍ PÁNĚ 18:30 Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

27.5.

18:00 Za + manželku, + Karla Pavku, za * a + rodinu a duše v očistci

SO

28.5.

Mše sv. s nedělní platností 18:00 Za + manžela a dar víry pro celou rodinu

NE

29.5.

7. NEDĚLE

VELIKONOČNÍ

15:00

Pouť k sv. Antonínku na Blatnické hoře

Za * a + farníky naší farnosti

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

20. 3. Miklendová Jana, Šebestová Lenka

27.3.Holek Pavel, Miklenda Martin

3.4.Vítek Mirek, Miklenda Marek

10.4.manželé Němcovi

17.4.manželé František a Věra Juříkovi

24.4.manželé Peřinovi

1.5.manželé Libor a Jana Juříkovi

8.5.Mrvová Anna, Mrvová Hana

15.5.p. Presová, p. Paška

22.5.Šašinková Anna, Šašinková Hana

29.5.manželé Prechtlovi

5.6.manželé Martinkovi

12.6.Miklendová Jana, Šebestová Lenka

19.6.Holek Pavel, Miklenda Martin

26.6.Vítek Mirek, Miklenda Marek

ÚKLID V KOSTELE: