Ohlášky na týden

  1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. 6. 2021 VRACOV
  • PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří minulou neděli připravili Slavnost těla a Krve Páně.
  • SBÍRKA minulou neděli činila 4 800,- Kč. Tuto neděli je pravidelná měsíční sbírka na splácení dluhu a plánované opravy.
  • JÁHEN VÁCLAV ŠKVAŘIL nám poslal pozvání na primici, které je ve vitríně. V zápisu na autobus na primici 6. 7. ve Vyškově je 15 volných míst. Kdo by měl zájem přispět na primiční dar pro novokněze, může tak učinit do označené kasičky.
  • ANIMÁTOŘI KYJOVSKÉHO DĚKANÁTU zvou na mši sv. pro mládež a to v pátek 18. června v 18 hod. v kapli sv. Josefa. Po mši bude předprázdninový program.
  • NEPŘÍTOMNOST KNĚZE: Od pondělí do středy bude o. Josef na společném výletě kněží kyjovského děkanátu. Naléhavé věci lze řešit přes mobil: 734 621 127
  • ÚMYLSY MŠÍ SV. na červenec a srpen je možno si zapsat v sakristii.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

13.6.

11. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a duše v očistci

18.6.

18:00 Za + Františka Lukeše a za * a + rodinu

NE

20.6.

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za + rodiče Fridrichovy, dceru Vlastičku, syna Antonína, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

 

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

4.dubna                     manželé Prechtlovi

11.dubna                   manželé Martinkovi

18.dubna                  Jana Miklendová, Lenka Šebestová

25.dubna                   manželé Holkovi

2.května                    Mirek Vítek, Marek Miklenda

9.května                    manželé Němcovi

16. května                 manželé František a Věra Juříkovi

23.května                  manželé Peřinovi

30.května                  manželé Libor a Jana Juříkovi

6.června                    p. Mrvová, p. Kopřivová

13.června                  p. Presová, p. Paška

20.června                  p. Šašinková Anna, Šašinková Hana

27.června                  manželé Prechtlovi

 

 

ÚKLID V KOSTELE: