Ohlášky na týden

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                          26. 9. 2021 VRACOV

  • SBÍRKA minulou neděli činila 6 400,- Kč.
  • MODLITBA ZA OBNOVU VÍRY VE FARNOSTI bude pokračovat tuto neděli odpoledne v kostele v 16 hod.
  • SLAVNOST SV. VÁCLAVA je v úterý 28. září. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá bude v 18:30 hod.
  • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI: Před prvním pátkem v měsíci říjnu bude o. Josef navštěvovat nemocné a to ve čtvrtek během dne. V pátek od 17:00 bude příležitost k soukromé adoraci a ke svátosti smíření. V 17:40 pokračuje společná adorace ke cti Ježíšova srdce.
  • DĚTSKÁ MŠE: V pátek je další mše pro děti. Kdo by se mohl zapojit do zpěvu nebo přípravy mše, může přijít na faru v 16:30. Po mši jsou všichni zváni na hry, nakolik by to šlo ještě venku, nebo na faře.
  • SLAVENÍ PRVNÍ SOBOTY: V tomto týdnu je první sobota v měsíci říjnu. Program rozjímání s modlitbou růžence začíná v 6:45 a mše je v 7:30.
  • SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE je příští neděli v 17 hod. v kostele a další program v čajovně.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKROMÉ TICHÉ ADORACI s vystavenou Svátostí oltářní bývá ve čtvrtek od 16:15 do 19:15 hod. Prosíme dobrovolníky, aby se zapisovali do rozpisu nejlépe už teď po mši.
  • SETKÁNÍ NAD BIBLÍ je v plánu v pondělí 4. října ve 20 hod. ve sklepě č. 8. v Barákách. Půjde o společnou četbu Bible, snahu vztáhnout si její obsah na vlastní život a také se společně modlit za to, co z toho pro nás vyplyne.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

26. 9.

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

27. 9.

Sv. Vincence z Paula 15:00 Mše sv. na Chamartinu

ÚT

28. 9.

Slavnost

Sv. Václava

18:30 Na poděkování za dožití 80 let s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

1.10.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 18:00 Na poděkování za 80 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

SO

2.10.

SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

1. SOBOTA V MĚSÍCI

7:30 Za + manžela, + rodiče a sourozence a dar zdraví a ochranu Panny Marie

NE

3.10.

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00 Za * a + farníky naší farnosti

 

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

5.9. p. Presová, p. Paška

12.9. Šašinková Anna, Šašinková Hana

19.9. manželé Prechtlovi

26.9. manželé Martinkovi

ÚKLID V KOSTELE:

11.9. Procházková Ludmila, Jagošová Martina, Tománková Jiřina

25.9.Gasnárková Helena, Presová Františka, Gasnárková Eva

9.10. Mezihoráková Stanislava, Peřinová Pavlína, Šašinková Anna

23.10. Kunertová Bronislava, Mezihoráková Marie, Němcová Jarmila