Ohlášky na týden

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                              4. 6. 2023 VRACOV

  • PODĚKOVÁNÍ patří všem pořadatelům Noci kostelů i ostatním pomocníkům.
  • SBÍRKA minulou neděli na církevní školství činila 7 400,- Kč. Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na budoucí opravy.
  • SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE je tuto neděli 4. června v 18 hod. v kostele a pak v čajovně.
  • SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, která je ve čtvrtek, budeme v naší farnosti slavit příští neděli v 10:30 hod. Po mši sv. bude eucharistický průvod městem. Zveme také všechny děti, aby se zapojily do průvodu ve skupince před knězem se Svátostí oltářní, kam se které letos byly u 1. svaté přijímání. Děti také mohou využít košíčky s okvětními lístky, pokud si je přinesou. Zakončení bude v kostele zpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Nedávno jsem dostal mešní víno, které se dodává do Vatikánu. To bychom využili v rámci této slavnosti při podávání podobojí.
  • POUTNÍ VÝLET pro děti na poděkování za uplynulý školní rok bude v sobotu 24. června. Pojede se do Křtin a Sloupu. Původně bylo v plánu mít pro děti a mládež malý autobus. V této skupině je ale více přihlášených než na autobus dospělých. Proto výprava s dětmi pojede velkým autobusem, ve kterém je tím pádem ještě více volných míst. Děti potřebují vyplněnou přihlášku od rodičů a platí se 100,- Kč. Do autobusu s dětmi se mohou přihlásit i rodiče. Výprava dospělých pojede malým autobusem, ve kterém jsou také ještě volná místa. Na cestu za dospělé se vybírá 300,- Kč a to buď u paní Tománkové nebo v sakristii, kde se mohou přihlásit další zájemci.
  • ANIMÁTOŘI DĚTÍ A MLÁDEŽE zvou školáky od první do deváté třídy na příměstský farní tábor, který se uskuteční od 10. do 14. července na faře ve Vracově. Přihlášky s dalšími informacemi jsou na stolku.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

4.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 10:30 Na poděkování za 65 let života a za dar 50 let hry na varhany s prosbou o Boží požehnání a dra zdraví pro celou *rod.

PO

5.6.

Sv. Bonifáce, biskupa, mučedníka 18:00 Za + manžela, + rodiče z obou stran, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

9.6.

  18:00 Za posilu nemocných  a těch, kdo se o ně starají

NE

11.6.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 10:30 Za * a + farníky naší farnosti

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

2. 4.              manželé Libor a Jana Juříkovi

9. 4.              Mrvová Anna, Mrvová Hana

16. 4.             p. Presová, p. Paška

23. 4.             manželé Studénkovi

30. 4.             manželé Prechtlovi

7. 5.             manželé Martinkovi

14. 5.              Miklendová Jana, Šebestová Lenka

21. 5.             Holek Pavel, Miklenda Martin

28. 5.  Vítek Mirek, Miklenda Marek

4. 6.   manželé Němcovi

11. 6. manželé František a Věra Juříkovi

18. 6. manželé Peřinovi

25. 6.  manželé Libor a Jana Juříkovi

 

ÚKLID V KOSTELE: