Ohlášky na týden

 

 1. NEDĚLE ADVENTNÍ            27. 11. 2022 VRACOV
 • SBÍRKA minulou neděli činila 3 700,- Kč. Na vánoční balíček pro dívku z Ukrajiny se vybralo 3 600,- Kč. Poděkování patří všem dárcům.
 • CESTA DO BETLÉM na dobu adventní je pro děti i dospělé připravena u křtitelnice. Cestu je třeba doplnit zaplněním našimi stopami. Na stolku je k dispozici arch s náměty na každý týden doby adventní zvlášť pro děti i pro dospělé. Za každé splněné předsevzetí je možné doplnit do cesty v kostele jednu stopu a děti si mohou doplnit stopu také za účast na rorátech a dětské mši sv.
 • RORÁTY budou v úterý 29. 11. v 6:45. Děti se na úvod zapojí do průvodu s lucernami. Pokud nemají vlastní, půjčí si v sakristii a pak se připraví u hlavního vchodu. Po mši svaté bude pro děti snídaně v čajovně.
 • SETKÁNÍ S RODIČI A DĚTMI ohledně přípravy na svaté přijímání bude v pondělí 28. 11. v 17 hod. na faře v čajovně.
 • PORADA OHLEDNĚ ŽIVÉHO BETLÉMA bude v pondělí 28. 11. v 19 hod. v čajovně. Na to naváže ve 20 hod. domluva příprav na vánoce se členy farní rady.
 • SVATÝ MKULÁŠ přijde do kostela příští neděli na závěr mše sv. Jsou zvány všechny děti.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI: Před prvním pátkem v měsíci prosinci bude o. Josef navštěvovat nemocné a to ve čtvrtek během dne. Tichá adorace v pátek začne až po mši sv. a půl hodiny bude příležitost ke svátosti smíření. Pak následuje zakončení litaniemi ke cti Ježíšova srdce a svátostným požehnáním.
 • SLAVENÍ PRVNÍ SOBOTY: V tomto týdnu je první sobota v měsíci prosinci. Program bude tentokrát beze mše sv. a začne v 7:30 hod. Rozjímání a modlitba růžence bude zakončena sv. přijímáním.
 • SETKÁNÍ ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE bude příští neděli 4. prosince v 16 hod. v kostele.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA, kterou povede otec Jan Liška, se koná v sobotu 10. prosince od 10 hod. ve školní jídelně. Zakončení bude v kostele v 15 hod. při mši sv.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Po novém roce je v plánu nabídnout zájemcům přípravu na biřmování. První etapou přípravy bude tzv. kurz Alfa, určený pro nejširší spektrum zájemců. Přivítáme, když se zájemci o biřmování předběžně přihlásí do 5. prosince. Stačí napsat jméno a které večery v týdnu jsou pro zájemce dostupné. To je možné poslat jako sms na 731 621 1217, e-mailem favracov@ado.cz nebo předat otci Josefovi. Z údajů o večerních termínech pak bude možné vycházet při plánování kurzu Alfa.
 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ s myšlenkou či předsevzetím na každý den je k dispozici na stolku za 12 Kč. Příspěvek lze dát do kasičky.
 • FARNOST DOLNÍ NĚMČÍ vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránceroraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2022, která je ke stažení na Google Play. Odkazy jsou ve vitríně.
 • ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO FARNÍHO LISTU se plánuje na vánoce. Přivítáme příspěvky, které se týkají života farnosti v uplynulém roce. Články je možné poslat v tomto týdnu na e-mail Jany Miklendové (ve vitríně: janamik3@seznam.cz ) nebo přinést do příští neděle do sakristie.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

27. 11.

1. NEDĚLE

ADVENTNÍ

10:30 Za + rodiče Holkovy, dvoje prarodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu, za + rodiče Luskačovy a +++

PO

28. 11.

  15:00 Mše sv. na Chamartinu

ÚT

29.11.

Roráty 6:45 Za + Annu a Josefa Gregorovičovy, Josefa a Marii Vávrovy, celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

2.12.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 17:00 Za + manžela, + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

SO

3.12.

1. SOBOTA V MĚSÍCI 7:30 Modlitba růžence, rozjímání a svaté přijímání

NE

4.12.

2. NEDĚLE

ADVENTNÍ

10:30 Za * a + farníky naší farnosti

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

 1. 10.           manželé František a Věra Juříkovi

 

 1. 10.            manželé Peřinovi

 

 1. 10.             manželé Libor a Jana Juříkovi

 

 1.    10.             Mrvová Anna, Mrvová Hana

 

 1. 10.             p. Presová, p. Paška

 

 1. 11.             Šašinková Anna, Šašinková Hana

 

 1. 11.             manželé Prechtlovi

 

 1. 11.             manželé Martinkovi

 

 1. 11.             Miklendová Jana, Šebestová Lenka

 

 1. 12.             Holek Pavel, Miklenda Martin

 

 1. 12.  Vítek Mirek, Miklenda Marek

 

 1. 12.   manželé Němcovi

 

 1. 12. manželé František a Věra Juříkovi

 

 1. 1. manželé Peřinovi

ÚKLID V KOSTELE: