Ohlášky na týden

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE                                22. 11. 2020 VRACOV

  • PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM (PES) ve 4. stupni umožňuje 20 osob na bohoslužbách. Za tím účelem je v kostele rozpis na nejbližší mše sv., ve kterém je reservováno 5 míst pro ty, kdo mají objednaný úmysl. Kdo chce míst více, musí si je v rozpisu sám reservovat a zbývající místa může využít kdokoliv tím, že se zapíše do rozpisu.

POZOR NA ZMĚNU V POSKYTOVÁNÍ DUCHOVNÍCH SLUŽEB:

  • Od této neděle je kněz k dispozici půl hodiny před každou mší sv. ke svátosti smíření a svaté přijímání v tomto čase poskytne pouze tomu, kdo přišel ke zpovědi a nezůstane na mši. Ostatní zájemci o svaté přijímání, kteří nejsou na mši, o ně mohou požádat po každé mši svaté, dále ve čtvrtek po adoraci nebo v neděli na úvod adorace v 17 hod. nebo na závěr v 18 hod. K osobní modlitbě je kostel přístupný každý den.
  • TICHÁ ADORACE před vystavenou Nejsvětější svátostí bude v zimním období bývat ve čtvrtek od 18 do 19:15 a po dobu omezení bohoslužeb také v neděli od 17 do 18 hod.
  • PŘÍSPĚVKY DO KASIČKY minulý týden pro farnost činily 3 400,- Kč a na misie 600,- Kč. Symbol modlitby za misie při tom využilo průměrně 9 věřících za den. Modlitby i sbírka do označené kasičky na misie nadále pokračují. Na potřeby farnosti nebo spolu s poznámkou na misie je možné poslat příspěvek na účet farnosti.
  • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ je k dispozici v sakristii za 70,- kč.
  • OBJEDNÁNÍ ÚMYSLŮ na prosinec je možné buď v sakristii, nebo mailem favracov@ado.cz, či telefonem: 731 621 127. Přehled o termínech úmyslů je na webových stránkách farnosti v položce „Ohlášky“.
  • PŘENOS BOHOSLUŽEB: je možno sledovat v neděli v 9:00 hod a ve čtvrtek v 18:00 hod. přes facebook Farnost Vlkoš u Kyjova: https://www.facebook.com/groups/843894886096144
  • POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE proběhne v sobotu při mši sv. s nedělní platností. Přitom je možno přinést si k požehnání domácí adventní věnečky. Ten, kdo nebude na mši, může si rovněž věneček přinést a to už před sobotní mší. Vyzvednout si ho může po mši nebo při večerní adoraci.
  • ADVENTNÍ KALENDÁŘ s myšlenkou či předsevzetím na každý den je k dispozici na stolku za 12 Kč. Příspěvek lze dát do kasičky.
  • OBNOVA ZASVĚCENÍ: Při příležitosti Slavnosti Ježíše Krista Krále se dnes ve farních kostelích koná obnova zasvěcení lidstva Největějšímu Srdci Ježíšovu. Obnova proběhne po mši svaté před vystavenou Svátostí oltářní.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

22. 11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:30 Za * a + farníky naší farnosti
PO 23. 11.   18:00 Za + Františka Goliáše a * a + rodinu
PÁ 27. 11.   18:00 Za + Helenu Hubrovou a Marii Jurniklovu
SO 28. 11. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ 18:00 Na úmysl dárce

NE

29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za + rodiče Procházkovy, poděkování za Boží pomoc a dar zdraví pro * rodinu

 

Přehled k zápisu úmyslů

 

ÚT

1.12.

RORÁTY 6:45 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu

4.12.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 18:00 Za * a + rodinu Martinákovu a duše v očistci

SO

5.12.

1. SOBOTA V MĚSÍCI 18:00 Za * a + rodinu Belkovu a Přibylovu

NE

6.12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

7.12.

18:00 Za + manžela Františka Bačíka, + rodiče Chytilovy a Bačíkovy, za celou živou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání a duše v očistci

ÚT

8.12.

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE 6:45

11.12.

18:00 Za + rodiče Mívaltovy, Kuchařovy a Boží ochranu pro živou rodinu

NE

13.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30 Za + vnučku, manžela a rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

PO

14.12.

SV. JANA OD KŘÍŽE 15:00 MŠE SV. NA CHAMARTINU

ÚT

15.12.

RORÁTY 6:45

18.12.

18:00 Za + rodiče Gasnárkovy a Horákovy, + sestru, synovce a celou * a + rodinu

NE

20.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:30

 

Na úmysl dárce

PO

21.12.

18:00

ÚT

22.12.

RORÁTY 6:45

ČT

24.12.

PŮLNOČNÍ MŠE SV. 22:00 Za * a + farníky naší farnosti

25.12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 10:30 Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, za + Miroslava Lopraise, za dra zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

SO

26.12.

SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA 10:30 Za + otce, za Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu

NE

27.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY 10:30 Za zemřelého Miroslava Vávru

ČT

31.12.

SV. SILVESTRA 16:00 Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

ÚKLID V KOSTELE: