Setkání nad Biblí

Setkání dospělých za účelem modlitby, četby Písma sv. a následné diskuze se koná dvakrát měsíčně v pondělí v 19:30 hod. střídavě na faře ve Vracově a ve Vlkoši. Konkrétní termíny jsou uvedeny ve farním listě a oznámeny v nedělních ohláškách.