Pořad bohoslužeb

Leden 2021

St 6.1. 18:00 Slavnost Zjevení Páně

Na úmysl dárce

Pá 8.1. 17:00 Adorační den farnosti

Mše svatá s prosbou za rodiny a za dar povolání k zasvěcenému životu a ke kněžské službě.

So 9.1. 17:00 Mše sv. s nedělní platností

Za dvoje + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Ne 10.1. 10:30 Svátek Křtu Páně

Za + manžela, + otce a Boží požehnání pro živou rodinu

Po 11.1. 17:00 Za + manželku, Karla Pavku a * a + rodinu
Pá 15.1. 17:00 Za + rodiče Marii a Josefa Barabášovy, dvoje + prarodiče a duše v očistci
So 16.1. 17:00 Mše sv. s nedělní platností

Za + řádovou sestru Eugenii Holcmanovu, + sourozence a jejich rodiny

Ne 17.1. 10:30 2. neděle v mezidobí

Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry, * rodinu a duše v očistci

Út 19.1. 07:00 Za + Marii Somrovou, + rodiče a za celou * rodinu
Pá 22.1. 17:00 Za dar zdraví
Ne 24.1. 10:30 3. neděle v mezidobí

Za * a + farníky naší farnosti

Po 25.1. 17:00 Za + rodiče Štěpánovy, + dceru, za celou * a + rodinu a duše v očistci
Út 26.1. 07:00
Pá 29.1. 17:00 Na úmysl dárce
Ne 31.1. 10:30 4. neděle v mezidobí

Za + manžela, + bratra, + rodiče Lukešovy a Borovcovy, s prosbou o dar zdraví a B. požehnání pro * rodinu