Pořad bohoslužeb

Květen 2024

Pá 3.5. 18:00 První pátek v měsíci

Za + rodiče Presovy, + sestru, celou + rodinu a +++

So 4.5. 18:00 První sobota v měsíci – mše s nedělní platností

Za + Marii a Františka Neničkovy, + bratra Jana, + švagrovou Ludmilu a + rodiče z obou stran

Ne 5.5. 15:00 6. neděle velikonoční

Pouť k sv. Antonínku na Blatnické hoře Za * a + farníky naší farnosti

Po 6.5. 18:00 Sv. Jana Sarkandra, kněze mučedníka

Za + rodiče Boženu a Františka Lukešovy, + syna Tomáše, + Květoslava a Boží požehnání pro * rodinu

Čt 9.5. 18:00 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Za + manžela, + zetě, + dvoje rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

Pá 10.5. 18:00 Za + syny Aleše a Libora, + manžela, + rodiče Lukešova, Vybíralovy, Jandáskovy a celou * a + rodinu
Ne 12.5. 10:30 7. neděle velikonoční – BIŘMOVÁNÍ

Za biřmovance

Po 13.5. 15:00 Mše svatá na Chamartinu
Út 14.5. 07:00 Tichá mše svatá
Pá 17.5. 18:00 Za + Martu Glacovu
So 18.5. 18:00 Vigílie slavnosti seslání Ducha sv.
Ne 19.5. 10:30 Slavnost seslání Ducha sv. – První svaté přijímání

Za děti, které přistoupí k 1.svatému přijímání a jejich rodiny

Po 20.5. 18:00 Panny Marie, Matky církve

Za + Antonína a Marii Raiskubovy, dva + vnuky, za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodiny

Pá 24.5. 18:00 Za + rodinu Gasnárkovu a Šafářovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
Ne 26.5. 10:30 Slavnost Nejsvětější Trojice

Za + rodiče, švagra, manžela a celou * a + rodinu

Po 27.5. 15:00 Mše svatá na Chamartinu
Út 28.5. 07:00 Tichá mše svatá

Za všechny + sousedy a přátele z Městečka

Čt 30.5. 18:00 Slavnost Těla a krve Páně
Pá 31.5. 18:00 Svátek navštívení Panny Marie

Na poděkování za dožití 91 let, za * a + rodinu a +++