Pořad bohoslužeb

Prosinec 2022

Ne 4.12. 10:30 2. neděle adventní

Za * a + farníky naší farnosti

Po 5.12. 17:00 Na poděkování za dar života a za +++
Út 6.12. 06:45 Roráty

Za + rodiče Holkovy, jejich syny, prarodiče Svitálkovy a celou živou rodinu

Čt 8.12. 18:00 Slavnost Neposkvrněné početí Panny Marie

Za + rodinu Kučerovu, Bačíkovu a Kotkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu

Pá 9.12. 18:00 Za + rodiče Vybíralovy, duše v očistci a dar zdraví pro * rodinu
Ne 11.12. 10:30 3. neděle adventní

Za + Antonína Presa, rodiče z obou stran, za * a + rodinu a +++

Po 12.12. 15:00 Mše svatá na Chamartinu
Út 13.12. 06:45 Roráty

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro * rodinu

Pá 16.12. 17:00 Za + Bronislava Procházku, celou + rodinu Procházkovu a Bačíkovu a +++
Ne 18.12. 10:30 4. neděle adventní

Za P. Františka Krause a rodinu Hofírkovu a Hochmanovu

Po 19.12. 17:00 Za + Emílii Vítkovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
Út 20.12. 06:45 Roráty

Za dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro * rodinu

Pá 23.12. 18:00 Za + manžela Zdeňka Zahradníka, + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou * rodinu
So 24.12. 22:00 Půlnoční mše svatá

Za * a + farníky naší farnosti

Ne 25.12. 10:30 Slavnost Narození Páně

Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, + Miroslava Lopraise, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu

Po 26.12. 10:30 Svatého Štěpána

Za + Miroslava Vávru

Pá 30.12. 18:00 Svátek Svaté rodiny

Za + Marii a Josefa Kudlíkovy, + dceru, celou + rodinu a +++

So 31.12. 15:00 Sv. Silvestra

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok