Pořad bohoslužeb

Prosinec 2023

Pá 1.12. 17:00 První pátek v měsíci

Za + rodiče Bačíkovy, jejich dva syny, vnuka, za * a + rodinu a +++

So 2.12. 07:30 První sobota v měsíci

Za nemocné a jejich uzdravení

Ne 3.12. 10:30 1. neděle adventní

Za + manžela Zdeňka Zahradníka, + rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Po 4.12. 17:00 Za + rodiče Měsíčkovy, jejich + sourozence, + dceru Marii, Martina a Annu Goliášovy s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
Út 5.12. 06:45 Roráty

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání a ochranu pro celou * rodinu

Pá 8.12. 18:00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

Za * a + rodinu Bělíkovu, Svobodovu a za dar zdraví pro * rodinu

Ne 10.12. 10:30 2. neděle adventní

Za + rodiče Holkovy, dvoje prarodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu, za + rodiče Luskačovy a +++

Po 11.12. 15:00 Mše svatá na Chamartinu
Út 12.12. 06:45 Roráty

Za + Annu a Josefa Gregorovičovy, Josefa a Marii Vávrovy, celou + rodinu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro * rodiny

Pá 15.12. 17:00 Za + Romana Slámu, celou + rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
Ne 17.12. 10:30 3. neděle adventní

Za * a + farníky naší farnosti

Po 18.12. 17:00 Za + rodiče Repíkovy, jejich syna a dar zdraví pro celou * rodinu
Út 19.12. 06:45 Roráty

Za + Janu Blahovou

Pá 22.12. 07:00
Ne 24.12. 07:30 4. neděle adventní
Ne 24.12. 22:00 Půlnoční mše svatá

Za * a + farníky naší farnosti

Po 25.12. 10:30 Slavnost Narození Páně

Za + Antonína a Jiřinu Fridrichovy, + sestru, Miroslava Lopraise, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

Út 26.12. 10:30 Svátek sv. Štěpána
St 27.12. 18:00 Svátek sv. Jana Evangelisty

Za + Františka Mívalta, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu

Ne 31.12. 10:30 Svátek Svaté rodiny

Za + Miroslava Vávru s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro * rodinu