Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ – ROK 2024

8. ledna – adorační den farnosti

10. února – farní ples

14. února – Popeleční středa

17. – 18. února – přespávačka ve Vlkoši

24. února – postní duchovní obnova s P. Radkem Sedlákem

  1. – 3. března – duchovní obnova pro biřmovance

10. března – misijní koláč

16. března – děkanátní setkání mládeže ve Vacenovicích

28. – 30. března – Velikonoční Triduum, časy 19:00, 15:00, 19:00

31. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

28. dubna – modlitba za úrodu

5. května – farní pouť na hoře sv. Antonína

12. května – biřmování

19. května – první svaté přijímání

30. května, čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně

7. června – Noc kostelů

22. června – pouť dětí na Hostýn

28. června – zakončení školního roku

7. – 14. července – farní tábor

11. srpna – patrocinium kostela

18. srpna – Bzenecká pouť

– Dožínky, žehnání věnce

6. září – Žehnání aktovek

7. září – děkanátní pouť na Velehrad

14. září – Zlatá sobota – Žarošice

15. září – farní den

20. října – hodová mše sv. + misijní neděle

  1. prosince – 1. adventní neděle,

3., 10. a 17. prosince  – Roráty

31. prosince – mše na poděkování za uplynulý rok