Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ – ROK 2023

22. 2. – Popeleční středa

11.3. – Adorare

6. 4.  – 8. 4. Velikonoční Triduum, časy 19:00, 15:00, 21:30

9. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

14. 5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

21. 5. – první svaté přijímání

2. 6.  – Noc kostelů

11. 6. – neděle Slavnost Těla a Krve Páně

30. 6. – zakončení školního roku

10. 8. – čtvrtek, patrocinium kostela

13. 8. – Bzenecká pouť

26. 8. – Dožínky, žehnání věnce

8. 9. – Žehnání aktovek

9. 9. – Zlatá sobota – Žarošice

17. 9. – farní den

30. 9. – děkanátní pouť na Velehrad

15.10. – hodová mše sv

22. 10. – Misijní neděle

3. 12. – 1. adventní neděle

5., 12., 19. 12.  – Roráty

24. 12. – 4. neděle adventní, Půlnoční mše

25. 12. – Slavnost Narození Páně

26. 12. – Svátek sv. Štěpána

31. 12. – Svátek sv. Rodiny

10.2. 2024 – farní ples