Kalendář akcí

ROK 2020

PASTORAČNÍ PLÁN – ROK 2020
8. 1. – Adorační den farnosti

18. 1. – Farní ples

2. 2. – Představování dětí, které půjdou k 1.svatému přijímání

26. 2. – Popeleční středa

7. 3. – Videoklipová křížová cesta

4. 4. – Děkanátní setkání mládeže ve Vracově

9. 4. – Zelený čtvrtek

10. 4. – Velký pátek

11. 4. – Bílá sobota

12. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

18. 4. – Děkanátní pouť v Olomouci za obnovu rodin a nová povolání

24. 5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

31. 5. – První svaté přijímání

11. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně

27. 6. – Kněžské svěcení

5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Národní pouť na Velehradě

9. 8. – patrocinium sv. Vavřince

29. 8. – Žehnání dožínkového věnce

6. 9. – Žehnání aktovek

13. 9. – Farní odpoledne

12. 9. – Zlatá sobota – Žarošice

3. 10. – diecézní setkání farních rad

18. 10. – Hodová mše svatá

24. 12. – Štědrý den – Tříkrálová sbírka

25. 12. – Slavnost Narození Páně

27. 12. – Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů

31. 12. – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

30. 1. – Farní ples