Kalendář akcí

ROK 2022

2. 3. – Popeleční středa

18. 3. – Videoklipová křížová cesta

26. 3. – postní duchovní obnova

14. 4.  – 16. 4. Velikonoční Triduum, časy 19, 15, 19:00

17. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

15. 5. – vystoupení souboru Zpěvulenky – Boží milosrdenství v mé duši

29. 5. – Farní pouť na hoře Sv. Antonínka

1. 6. – pouť na Sv. Hostýn

10. 6. – Noc kostelů

19. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně

1. 7. – Zakončení školního roku

7. 8. – patrocinium kostela sv. Vavřince

2. 9. – Žehnání aktovek

10. 9. – Zlatá sobota – Žarošice

18. 9. – Farní odpoledne

8. 10. – děkanátní pouť na Velehrad

16. 10. – Hodová mše svatá

23. 10. – Misijní neděle