Výuka náboženství

Milí rodiče,

máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu Náboženství. Chceme, aby Vám náboženská výchova byla pomocí při výchově Vašich dětí a plnění slibu, který jste dali Bohu při jejich křtu. Současně je možné přihlásit i děti nepokřtěné, pokud uznáte za vhodné, aby se děti seznámily s křesťanskými hodnotami.

U dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, je nutná alespoň dvouletá návštěva náboženství.

Těším se na spolupráci při výchově dětí ve víře.

Josef Zelinka – farář

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

1. a 2. ročník ČTVRTEK 11:50 – 12:35
3. ročník ČTVRTEK 13:00 – 13:45
4. a 6. ročník PONDĚLÍ 13:00 – 13:45
7. a 9. ročník
PÁTEK NA FAŘE 16:30 – 17:30

Výuka náboženství začíná v týdnu od pondělí 6. 9. 2021.