Společenství seniorů

Setkání seniorů se koná na Chamartinu dvakrát měsíčně ve čtvrtek v 10:00 hod. Konkrétní termíny jsou uvedeny ve farním listě a oznamují se v nedělních ohláškách.