Zvedněte hlavu!

4. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Lk 21, 25-28. 34-36

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Dnes začínáme adventní dobu a v evangeliu slyšíme slova o konci světa. Ježíš říká svým učedníkům o tom, jak to bude vypadat při jeho druhém příchodu a co mu bude předcházet. Katastrofické scénáře bychom možná my sami završili něčím takovým jako: „Když se to začne dít, dobře se zajistěte, schovejte se do krytů…!“ Ale Ježíš říká paradoxně něco zcela jiného: „Když se to začne dít, vzpřimte se, zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ Nemáme se krčit a schovávat, ale s důvěrou očekávat den Páně. To nám budou připomínat první tři adventní týdny. A tak se nebojme během tohoto adventu vzpřímit, zvednout hlavu – i od úklidu, pečení, nakupování – a podívat se na Krista! Vánoce bez perníčků a dokonale uklizený domu jsou možné, ale Vánoce bez Krista? Potom to již nejsou Vánoce… A vydejme se na tuto adventní túru se Ženou – s Marií. Zaručeně nám bude perfektní průvodkyní. Maria, která počala Ježíše, nesla ho pod srdcem (i v srdci) a porodila ho světu. Abychom i my nesli její Syna do celého světa.

Plug and pray:

Ježíši, děkuji Ti za tento adventní čas. Díky Ti za čas plný milostí, který nám dáváš k dispozici. Prosíme Tě o otevřené srdce, abychom hleděli na Tebe a hledali Tebe, a tak s důvěrou očekávali Pánův den. Maria, Matko Boží, oroduj za nás!

V akci:

Dnes si najdu chvíli čas, kdy se zastavím a jednoduše se pomodlím!

Bonus:

Žena

 

Zpět na titulní stránku