Ztratit svůj život pro Krista

2. 3. 2017

Evangelium: Lk 9, 22 – 25

Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“

Zamyšlení:

Po přečtení tohoto evangelního úryvku se na první pohled mohou Ježíšova slova zdát tvrdá či drsná. Když mě Bůh stvořil a daroval mi život zde na zemi, v mé rodině, proč říká, že ho mám teď ztratit? Ježíš nechce „fyzickou“ ztrátu našeho života, přestože známe příklady mnoha mučedníků, kteří svůj život skutečně ztratili a obětovali pro Krista.

Dnes nás však Ježíš vyzývá, abychom našli odvahu a takto na začátku postní doby konkrétně věděli, v čem chceme ten náš život „ztratit“. Co z našeho pohodlného života (který opravdu pohodlný je!) chceme ztratit, opustit, zanechat pro Krista, abychom mohli být očištěni a získat tím věčný život? Ztratit něco konkrétně pozemského, abychom se mohli jednou těšit z věčného života.

Plug and Pray:

Pane, obdaruj mě Duchem Svatým, abych si uměl správně vybrat a vytrvat v mém postní předsevzetí. Pomoz mi, abych každý den měl sílu a odvahu ztrácet kousek sebe, abych se připodobnil Tobě. Amen!

V akci:

Dnes se pokusím být více vnímavý a konkrétně si pojmenuji jednu věc, kterou chci ztratit pro Krista. Mou lenost, „závislost“ na něčem / někom, dám si víc pozor na jazyk, budu laskavější, ochotně umyji doma nádobí, budu trpělivější s mými bližními, …výzev je dost! ☺

Bonus:

Papež František ztrátě života kvůli Kristu

Zpět na titulní stránku