Život podle evangelia

15. 12. 2017

Evangelium: Mt 11, 16 – 19

Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a volají na své druhy: ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.‘ Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Je blázen.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Je to žrout a pijan, přítel celníků a hříšníků.‘ Ale přece moudrost se ospravedlní svými skutky.“

Zamyšlení:

Jaké mám já postavení mezi kamarády? Jsem oblíbený, obdivovaný, vtipný, zábavný…? Nebo jsem spíš ten tichý, nudný, uzavřený pro mnohé z okolí? Evangelium porovnává život Jana a Ježíše. Oba hlásali evangelium různým způsobem, ale ani jeden lidem nevyhovoval.

„Hráli jsme vám a netančili jste“ – není důležité a správné „tančit“ podle toho, co společnost diktuje, ale je důležité žít podle evangelia, i když pro mnohé můžeme být „jiní“. Jak žít podle evangelia? Každý jsme jedinečný a každému dal Bůh talent na rozličné věci. Je důležité ho najít a správně ho používat. Přitom nezapomínat na to, jak mě vidí Bůh ve svých očích. Využívám své talenty na to, aby mě jiní obdivovali, nebo na to, abych se líbil Bohu? Položím si dnes tuto otázku a zkusím zhodnotit používání svých talentů.

Plug and Pray:

Pane, prosíme Tě o dar moudrosti, která nás povede a bude učit rozlišovat, co je správné a co nepatří do Tvého plánu.

V akci:

Zkusme dnes více poslouchat svůj vnitřní hlas v nás a to, co nám vnukne i naplnit.

Bonus:

Pane, učiň mě nástrojem pokoje.

Zpět na titulní stránku