Ze života naší farnosti

24. 9. 2021

Několik zpráv ze života naší farnosti. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout k akcím i fotografie.

Rozloučení se školním rokem

Poslední sobotu v červnu jsme se s našimi nejmenšími farníčky sešli na Jezdecké stanici Podkova, kde jsme se rozloučili s tímto zvláštním školním rokem. Přijali jsme požehnání o. Josefa, zahráli si hry, opekli špekáčky a povozili se na koníkovi.

Pouť do Blatnice ke sv. Antonínkovi

Účastníci:
– autobus lidiček
– odvážní, kteří přijeli vlastními auty
– nejodvážnější, kteří přijeli jako správní Vracovjáci na kolách
Cíl cesty: najít poklad
Jedno prázdninové nedělní odpoledne, ve kterém jsme jako farnost měli možnost být společně na místě, ze kterého je tak krásný výhled na celý náš kraj.
Přichystaný byl i bohatý duchovní program, ale i zábava pod záštitou pana faráře, které se mohly zúčastnit nejen děti. Při hře „Honba za pokladem“ se účastníci dozvěděli co nejvíce o sv. Antonínovi. Tyto znalosti využili k vyplnění kvízu a nalezení pokladu.
Pevně doufám, že každý poutník si z tohoto místa odnesl nějaký poklad, který tam nalezl. A věřím, že příště s námi pojedete hledat i vy.

Bzenecká pouť

Letošní bzenecká pouť se nesla konečně zase v duchu krojovaných Vracovjáků! Dokonce nás bylo tolik, že jsme mohli půjčit „krojovaného nosiče“ Panně Marii z Moravského Písku. Naše Panna Maria se dočkala opraveného podstavce a madel, díky Vítu Raiskubovi. Hlavní mši pod stromy za kostelem celebroval P. Marek Orko Vácha, který všem předával svoji dobrou náladu již v průvodu městem.

Žehnání aktovek

V pátek 3. září proběhla první dětská mše v tomto školním roce. Mše byla spojená se svěcením aktovek, aby děti chodily do školy s přesvědčením, že ve škole to pro ně dobře dopadne, pokud se budou aspoň trochu snažit. Přede mší probíhal nácvik zpívání dětské scholičky, která nám potom svojí energií při zpěvu prozářila celý večer. Po mši byl na farní zahradě táborák a děti se vyběhaly při společných hrách.

Pouť do Žarošic

Zlatá sobota v Žarošicích letos připadla na 11.září. Jedná se o pouť, při které si účastníci připomínají výročí přenesení sochy Panny Marie z poutního kostela ve Zdravé vodě do Žarošic. K tomuto rozhodnutí je vedlo zrušení poutního kostela Josefínskými reformami na konci 18. století. Z Vracova letos vyrazilo se sochou Panny Marie několik poutníků. Neorganizovali žádný hromadný přesun autobusem, ale podle individuální domluvy vlastními auty. Doprovodili sochu k pokloně Panně Marii do kostela a zúčastnili se mše sv. se světelným průvodem, kterou celebroval Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v ČR. Poznámka na okraj: Mons. Balvo umí velmi dobře česky, i modlitby a zpěv, a je obdivuhodné, jak dokázal vyslovit i dosti jazykolomná slovíčka.

Autoři: Jana Miklendová a Eva Gasnárková

Zpět na titulní stránku