Zde je někdo větší…

8. 3. 2017

Evangelium: Lk 11, 29-32

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu čteme, jak Ježíš napomíná lidi, kteří ho přišli poslouchat. Žádali znamení, žádali zázrak. Něco, co by jim definitivně potvrdilo, že muž, který před nimi stojí je Mesiáš. Uzdravoval, kázal, vyháněl zlé duchy, dokonce křísil i z mrtvých. Žasli nad jeho moudrostí, přitahovalo je jeho kázání, ale stále jim to nestačilo. Co ještě víc chtěli vidět?

Když královna ze Sáby uslyšela o Šalomounově moudrosti, vydala se spolu s doprovodem za ním, aby se přesvědčila. Překonala velkou dálku, a když poslouchala Šalomouna, uvěřila. A teď tu stojí někdo větší než Šalomoun. Když se v Ninive objevil Jonáš, který je nabádal k pokání, uvěřili. Činili pokání. A teď tu stojí někdo větší než Jonáš. Jak to, že Izraelité stále nevěřili? Stál před nimi přece Boží Syn!

Zdá se ti to povědomé? Možná bys dal „ruku do ohně“ za to, že kdybys v těch dobách viděl to, co viděli oni, uvěřil bys. Ale, jak je to dnes? Bůh i ve tvém životě vykonal množství zázraků. Tolikrát tě vytáhl z „kaše“, vlil naději a radost do tvého srdce, ukázal se ti tak jasně, že jsi přesně věděl, že to nebyla náhoda. A i přesto tak často pochybuješ a nevěříš…

Plug and Pray:

Pane, jak slabá je moje víra. Vím, že jen díky Tvé milosti, mohu vnímat Tvou přítomnost v mé každodennosti. Posilňuj mě a daruj mi vnímavé srdce, které Tě bude hledat a nacházet, a tak porostu v Lásce a důvěře v Tebe. Toužím uvěřit! Amen.

V akci:

Zkus si dnes v rámci své večerní modlitby napsat na kousek papíru události a ty součásti Tvého života, které byly a jsou důkazem Boží přítomnosti v něm. Nemusíš hledat jen něco výjimečného, ​​určitě ho najdeš i v těch jednoduchých a každodenních darech.

Bonus:

Nemusíme hledat zázrak, jen otevřeme srdce a zkusme Ho více vnímat J

Zpět na titulní stránku