ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: ŽIJE!

17. 4. 2017

Snad nikdy v dějinách nebylo lidstvo tak systematicky obírané o naději, jako dnes. Snad nikdy nebylo tak hromadně šířené přesvědčení o nesmyslnosti života.

Tento týden jsem četl článek o internetové hře pro děti, která trvá 50 dní a jejím posledním úkolem je spáchat sebevraždu jménem jakéhosi lepšího života…

V jakém kontrastu s tím je dnešní radostná zvěst, kterou celá Církev skrze každého svého člena šíří do celého světa: Ježíš žije! Nejsme odsouzeni k beznaději, náš život není nesmyslný! Čeká nás krásná, radostná, šťastná věčnost, která začala už tady tím, že jsme vyznali své provinění a podřídili život Ježíši, Pánu nad životem a smrtí! A pokračuje slavením svátostí a životem řízeným Duchem, který nás vede ke konání dobra.

Je nesmírně důležité, abychom jako křesťané tuto radostnou zvěst žili a šířili. Vždyť jsme vlastníky naděje pro každého konkrétního člověka! Ne pro nějaké masy, pro nějaké skupiny, ale pro každého osobně. Náš Bůh každého člověka chtěl, každého čeká doma v nebi. A my známe cestu – Ježíš Kristus, který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých! A je s námi, abychom svůj život zvládli dobře! Žít s Ježíšem znamená hlásat všem kolem sebe radostnou zvěst o smysluplnosti života, o jeho věčném trvání, o klidu a vítězství nad zlem.

Proč mnozí křesťané mlčí? Nejen slovy, ale zejména svým životem? Proč se divně dívají, když je zdravím: „Kristus vstal z mrtvých!“? Proč téměř nikdo neodpovídá: „Skutečně vstal!“?

Je tvůj život neustálým voláním: „Ježíš žije!“? Pokud ne, dnes je ten den, kdy to začni měnit. Jinak patříš mezi ty, co šíří beznaděj… (Pane, smiluj se!) Proto zkoumej své srdce, zda je v něm Ježíš, a dej mu prostor, aby skrze tebe každému přinášel radost skutečně křesťanského života.

Náš otec na velikonoční pondělí chodil s námi, svými třemi syny, po rodině, všude si vyžádal hrnek vody, namočil do něj ruku, pokropil každou ženu v rodině a každé zvlášť říkal: „Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aleluja, aleluja!“ A všechny věděli, že mají odpovědět: „Radujme se, aleluja, aleluja!“ A my, jeho synové, jsme to po něm opakovali, takže radostná zvěst se celý den neustále opakovala.

Co budeš ohlašovat ty? A nejen dnes či zítra…

Zpět na titulní stránku