ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: OPRAVDU VSTAL!

22. 4. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Skvělá zpráva! Ježíš žije! Skutečně žije! A ne někde daleko, ale ve mně, v mém srdci. Doufám, že i ve tvém.

Právě víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání nám, křesťanům, dává schopnost i sílu žít na tomto světě jinak než ti, „co nemají naději“ (1 Sol 4, 13). Jsme povoláni být lidmi skutečné radosti, radosti, která je plodem působení Ducha Svatého v nás (viz Gal 5, 22). Když někdo uvěří Ježíši, když uvěří, že vstal z mrtvých a žije, když mu podřídí svůj život, pak Boží Duch v takovém člověku začne mohutně působit a měnit jeho smýšlení, mluvení i jednání. Možná jsi to tento týden zažíval, pokud jsi na Květnou neděli připravil ve svém srdci slavnostní vstup pro Ježíše.

Svatý Pavel tuto změnu vyjadřuje slovy: „Pokud jste s Kristem vstali z mrtvých, hledejte, co je nahoře, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi!“ (Kol 3,1-2). Zahrnuje jednání Boha (to on tě vzkřísil z mrtvých) i tvé jednání („hledejte, myslete“). Možná však vnímáš svůj život křesťana jako neustálý sled selhání a hříchů. Ale pokud jsi s Kristem vstal z mrtvých (víš, kdy se to stalo?), pokud žiješ s ním a on v tobě, tak můžeš svůj život vnímat jako neustálý sled radostného života s Ježíšem, občas přerušovaného nějakým hříchem či selháním, která tě však vedou k ještě pevnějšímu objetí Ježíše – například skrze svátost smíření – možná k jeho ochotnějšímu následování. Neboť víš, že bez něho nemůžeš udělat nic dobrého (viz Jan 15, 5).

Dnes je skutečně den radosti a velké oslavy. Jsi její účastníkem za jedné podmínky – pokud jsi s Kristem vstal z mrtvých. Stalo se to při křtu, když jsi byl vzkříšen. Byl jsi totiž v důsledku dědičného hříchu – možná i vlastních, pokud jsi byl pokřtěn jako dospělý – mrtvý. Křest ve jménu Otce i Syna i Ducha ti daroval nový život a dal ti schopnost žít jako nový člověk. Dal ti schopnost hledat „to, co je nahoře, kde Kristus sedí po pravici“ Otce. Možná si právě teď říkáš, že máš kopu starostí a nemáš čas myslet na Krista. Víš však, co řekl Ježíš? „Vždyť po tomto všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že toto všechno potřebujete. Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše dostanete navíc“ (koukni na celý text Mt 6,25-34). My, kteří jsme s Kristem vstali z mrtvých a uvěřili mu, máme mnoho zkušeností s tím, že Otec se o nás stará – pokud mu to dovolíme.

Jsou různé možnosti, jak žít život křesťana. Mně se nejvíce líbí ta, která mi dovoluje neustále se radovat – dokonce i v bolesti a trápení. Neboť Ježíš žije a žije ve mně. Aleluja!

Zpět na titulní stránku