ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOCE MLČET NESMÍŠ!!!

4. 4. 2018

 Po vyslechnutí evangelia z velikonoční vigilie si někdo možná řekl: „Bláznivé ženy! Jdou k hrobu, ale nevezmou s sebou nikoho, kdo jim odvalí kámen.“

A někdo jiný zas byl nadšený: „To je láska! Jdou, ačkoli neví, zda budou moci své dílo provést. Ale nesedí doma, neboť láska jedná…“A dnešní náboženský realista si (možná s dávkou pohrdání) pomyslel: „Copak nevěděli, že má vstát z mrtvých?“

Tyto ženy nesly voňavé masti, neboť chtěly pomazat Ježíšovo tělo. Ale stalo se něco jiného – dozvěděli se o zmrtvýchvstání. Ony byly pomazané radostnou zvěstí. Staly se Kristovou líbeznou vůní. Ačkoliv evangelista Marek píše, že se bály a zpočátku mlčely, jistě později všude s nadšením a pořádně nahlas oznamovaly, co slyšely a viděly.

Co jsi slyšel a viděl ty během tohoto Velikonočního třídenní? Doprovázel jsi Krista v jeho utrpení? Viděl jsi ustanovení Eucharistie a kněžství i přikázání lásky? Byl jsi u kříže, na kterém Ježíš umíral? Stal ses svědkem jeho zmrtvýchvstání, slaveného během velikonoční vigilie? Křičel jsi radostí, když kněz zapálil velikonoční svíci a volal: „Světlo Kristovo!“? A nadšeně jsi doprovázel živého Ježíše při procesí vzkříšení ulicemi tvé obce? Doufám, že na všechny tyto otázky odpovídáš ano. Neboť i tys byl pomazán radostnou zvěstí, i ty ses stal Kristovou líbeznou vůní. Jak? Nejprve křtem a potom přijímáním ostatních svátostí. Čtením a uskutečňováním slov písma. Častým přebýváním se Zmrtvýchvstalým při modlitbě. Aktivním životem ve společenství místní církve. Je tolik možností a příležitostí znovu a znovu se „navonět“ vítězným Ježíšem… a pak šířit jeho vůni všude kolem sebe.

A tak i ty můžeš a máš dnes – a nejen dnes – volat slova Marie Magdalény, která zpíváme ve velikonoční sekvenci: „Vstal Kristus, moje naděje! Slyš a plesej, ó světě!“ Když se tě budou v práci či ve škole nebo někdo u rodiny ptát, jak jsi prožil svátky, v těchto slovech máš odpověď víry. Proto nemluv o dobrém či špatném počasí, o pěkných obřadech nebo nějakém výletě. Neboť jde o něco zcela jiného – o zmrtvýchvstání. A my jsme toho svědky!

Zpět na titulní stránku