ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: ZÁJEM O BOHA

5. 6. 2017

Boží Duch není s námi pouze ve „vznešených“ chvílích – při slavení liturgie, přijímání svátostí či při čtení Písma.

Je s námi i během těch úplně nejobyčejnějších chvil – v práci, doma při vaření či úklidu, když jdeme po chodníku či nakupujeme, když se staráme o nemocné a staré příbuzné… Prostě vždy je s námi, vede nás, doprovází, usměrňuje, posiluje, pláče s námi a raduje se z našeho úsměvu, a to i tehdy, když na něj vůbec nemyslíme a naše mysl je zaujatá něčím zcela jiným. Aby však jeho přítomnost byla účinná, potřebuje jedno – aby naše srdce bylo vždy zaujaté Bohem.

Jak toho dosáhnout? Na to jsou potřeba dvě složky – naše úsilí a jeho působení. Působení Ducha je jisté, čili problémem může být jen a jen naše úsilí. Pokud si totiž vědomě naplňuji duši (například skrze smysly) balastem tohoto světa, nemohu očekávat, že Boží Duch potlačí mou svobodu a bude mě vést tam, kam vlastně nechci, co dávám najevo zejména tím, že se o Boží věci nezajímám.

Krátký test tvého zájmu o Boží věci:

  1. Sleduješ alespoň jednou týdně vysílání katolické televize?
  2. Posloucháš někdy vysílání katolického rádia?
  3. Kupuješ a čteš nějaký katolický časopis?
  4. Čteš pravidelně křesťanskou literaturu?
  5. Věnuješ křesťanským médiím více času než světským?

Vyhodnocení je na tobě. I případná (nutná!) změna, pokud většinu tvých odpovědí tvoří slovo „ne“.

Boží Duch tě chce vést. Pokud mu necháš prostor, pokud mu to dovolíš. Pokud po tom toužíš. Možná se bojíš, že tě povede ke zvedání rukou a zpívání chvalozpěvů, že budeš v očích jiných pak podivín. Neboj se. I když tyto projevy jsou normální, Duch tě nepovede proti tomu, co nechceš. Určitě ti však vloží do srdce laskavost, trpělivost, snášenlivost, mírnost, pokoj, schopnost (radostně) snášet trápení a bolesti … Skvělá perspektiva, že? Zejména pokud jsi člověk výbušný, hřmotný, akční. Přitom nic z toho ti nevezme, ale usměrní tě, abys své charakterové vlastnosti využíval pro Boží království. I v něm jsou potřební hřmotní lidé, kteří umí bouchnout pěstí do stolu…

Je neděle Seslání Ducha svatého. Využij ji a dej Božímu Duchu prostor ve svém srdci. Řekni mu to, když budeš vařit oběd či se chystat na návštěvu. Vzpomeň si na něj, když budeš zapínat televizor či počítač. V srdci k němu promluv, když budeš otevírat dveře přicházejícím hostům. A poslouchej, k čemu tě povede. Je jisté, že chce být ve tvém srdci na prvním místě. Neodmítni ho, prosím.

A víš, co se bude dít potom? Budeš všude a každému mluvit o velkých Božích skutcích (Sk 2, 11), neboť je zažiješ na vlastní kůži.

Zpět na titulní stránku