ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: OSLAVUJ A SLUŽ!

7. 1. 2018

Tato vánoční doba je nejkratší, jaká může být – přesně dva týdny.

Má to tu výhodu, že její oslavy jsou soustředěny do tří „dvojdenní“ – Štědrý den (4. adventní neděle) a slavnost Narození Páně, pak svátek Svaté rodiny a slavnost Bohorodičky Panny Marie a nakonec tento víkend slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Krista Pána. Jakoby nás Bůh chtěl více „nastartovat“ do oslavování a radosti, když nám skrze Církev dal takové tři „dvojdenní“ za sebou.

Vím, dá se na to dívat i naopak – že za 15 dní musíme jít šestkrát na mši svatou. Ale doufám, že se na to tak nedíváš. Neboť můj pohled je úplně jiný – je skvělé za tak krátkou dobu tolikrát se setkat se svým Bohem a slavit spolu s ním.

Cože? Oslavovat s Bohem? Copak to nejsou naše oslavy Boha? Jistě, jsou. Ale myslíš si, že Bůh sedí v nebi a jako nestranný pozorovatel či divadelní kritik zkoumá, zda oslavujeme s dostatečným elánem, zda jsou liturgie dobře „provedeny“, dělá si čárky, kdo byl a kdo nebyl šestkrát na mši (dle církevního přikázání)? Ne, toto Bůh nedělá. Bůh určitě slaví spolu s námi. Nebo lépe, my s ním. On je hlavním protagonistou oslav. On prožívá největší radost z toho, že ztracené lidstvo mu opět patří. A neraduje se jen nějak globálně z díla vykoupení, ale raduje se z každé jeho jednotlivé části.

A víš, co je na tom krásného? Třeba i to, že Bůh se neraduje pouze z toho, co se stalo kdysi v dějinách, ale plesá i nad tím, jak se vykoupení realizuje ve tvém životě. Byl jsi u zpovědi a daroval jsi Bohu své hříchy – Bůh tě za to zahrnul svým milosrdenstvím a otcovským objetím. Nejméně šestkrát jsi přijal Ježíše v Eucharistii – Bůh tě obdaroval sebou samým, svým vlastním životem. A udělal to rád! Raduje se z toho, že ti mohl dát to nejlepší, co potřebuješ pro svůj věčný život. A určitě jsi rozdal i spoustu úsměvů, dárků a požehnáni svým blízkým a totéž jsi dostal od nich… Co myslíš, kolikrát se přitom Bůh usmál na tebe?

Tak i ty oslavuj se svým Bohem! Pokud neumíš jinak, zazpívej mu s někým koledu. Navštiv někoho, kdo je sám, a zpívej s ním (nebo jemu či jí). Skoč k sousedovi, který byl celé svátky sám, a nabídni mu alespoň poslední koláče, které doma ještě máš (a nabídni mu také, že mu půjdeš zítra nakoupit nebo mu skočíš pro léky).

Naše oslava nesmí tímto dnem přestat. To by byly Vánoce zbytečně. Oslava pokračuje tím, že napodobujeme Ježíše a žijeme jako služebníci, jednající dobro jiným. V Hnutí Světlo-Život se tento den slaví jako svátek Krista sluhy. Vyzdvihuje se to, na co nejednou možná zapomínáme – že Kristus nás přišel vysvobodit službou. Přečti si Evangelium svatého Marka (pokud to jde, tak na jeden šup) a zaznamenej si, jak Kristus sloužil. Pak jdi a dělej podobně. Máš na to všechno, co potřebuješ. Neboť Ježíš žije v tobě.

Zpět na titulní stránku