ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: ZNAMENÍ

20. 5. 2018

„Všichni byli společně pohromadě“ (Sk 2,1). Modlili se a čekali. Ježíš jim přislíbil Dar.

Mohli se pokusit o ohlašování Ježíšova zmrtvýchvstání již dříve, ale k ničemu by to nevedlo. Velmi dobře to věděli. Proto byli spolu a čekali. Byli s Marií, Ježíšovou matkou. „A v ten den se přidalo asi tři tisíce duší“ (Sk 2,41).

Toužíš po naplnění Duchem, ale vnímáš, že jaksi se nic neděje? Odstraň překážky – hřích, individualismus, vlastní představy…, vytvoř s někým společenství a společně čekejte. S Marií. Jak to děláme i letos při květnových pobožnostech. A buď si jistý, že Duch přijde a bude působit. Možná velkými charismaty, možná „jen“ tím, že budeš ochotněji mýt nádobí či zvedneš papír pohozený na chodníku. Duch nám dává totiž vždy to, co nejvíce potřebujeme pro dosažení nebe.

Psal jsem minule, že toužím po takovém působení Ducha, aby se děla znamení, která mnohým pomohou uvěřit Bohu. A věřím, že se dějí. Věřím, že Bůh lidem dá vidět, že jsi kdesi zvedl nějaký odpadek a hodil ho do koše, a dá jim pochopit, že je to dílo Ducha Svatého. Že to děláš z jeho moci a na jeho pokyn. Možná se nepřidá tři tisíce duší (a možná přidá J), ale nic, co děláš z vnuknutí Ducha, nezůstane bez odezvy. Náš (můj) problém je, že chceme vidět výsledky. Ale ty nejsou naší starostí. Naším úkolem je poslouchat Ducha. Ale pokud nedokážu zvednout papír na ulici, jak půjdu uzdravit nemocného?

Najdi si dnes jednoho nebo dva lidi (doma či mezi lidmi, se kterými jsi byl na mši) a promluvte si o tom, jak vnímáte působení Ducha ve svém životě. Vaše vzájemná drobná svědectví o „zvedání odpadků na ulici“ (dej si do těch uvozovek to, k čemu Duch vede tebe – zmíněné mytí nádobí, pomoc spolužákovi, návštěva nemocného či opuštěného, ​​čtení Písma, radostný zpěv…) budou pro vás povzbuzením k novému vzývání Ducha, možná ochotnější poslušnosti jeho drobným vnuknutím. Možná bude takové setkání počátkem nečekané společné cesty, vytvoření společenství, ve kterém budete „všichni společně“ neustále naplňování Duchem… a změní se svět. Určitě ten „malý“, ve kterém žijete, ale možná i ten velký. Nikdy nevíš, na co použije Bůh tvou ochotu poslouchat…

Pokud máš možnost, najdi si na stránce breviar.cz texty posvátného čtení na 15. květen tohoto roku. Je tam skvělý úryvek z traktátu svatého Bazila Velkého o Duchu Svatém.

 

Zpět na titulní stránku