ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE: CTNOSTI VERSUS HODNOTY

19. 9. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Doufám, že trpíš. Jako křesťan. Apoštol Petr říká, že v takovém případě máš důvod k radosti, jsi blahoslavený a oslavuješ Boha tímto jménem.

Ale řekni, není to skvělé uvedení dnešní slavnosti Sedmibolestné Panny Marie? Její utrpení – podotýkám, že celoživotní, nejen pod křížem – jí přineslo slávu a nám Matku. Naši předkové, kteří si ji vybrali za naši patronku (je patronkou Slovenska), totiž zjistili, že máme Mariinu DNA – schopnost trpět s Kristem a takto spolupracovat na spáse lidí, se kterými žijeme. A biologie jasně říká, že když máme něčí DNA, jsme s ním rodina. V tomto případě tak blízká, že Maria je nám Matkou.

Všimni si z dnešních čtení dvou postojů, které byly pro Marii typické – setrvávala na modlitbách (Skutky apoštolů vzpomínají situaci, kdy se modlila s nimi) a pohled měla upřený na kříž (o tom zas mluví dnešní evangelium). Pokud chceš mít stejnou účast na záchraně světa jako Maria, nezbývá ti nic jiného, jen to dělat jako ona – setrvávat na modlitbě a mít pohled upřen na kříž.

Víš, v čem (velmi zjednodušeně řečeno) spočívá bída katolicismu na Slovensku (a v Česku jakbysmet)? V zaměření na hodnoty. Ze všech stran a na všech úrovních (v Církvi, ne v politice) slýcháme o správných hodnotách. I politiky hodnotíme podle toho, zda zastávají správné hodnoty. Ale je mi někdy až do pláče, že málokdy slyšet o setrvávání na modlitbě a pohledu upřeném na kříž. Toto je třeba dělat a tamto nezanedbávat.

V této souvislosti se mi velmi líbí kniha amerického katolického filozofa Petra Kreefta Návrat k ctnostem. Říká v ní, že pokud se zaměříme na hodnoty, lidé kolem nás nám nebudou rozumět – oni mají přece své hodnoty, my zas své; tak se navzájem respektujme a nevjíždějme si do vlasů pro nějaké hodnoty. Autor proto říká, že se musíme vrátit k ctnostem. Ty jsou jasné, neměnitelné. Jsou to čtyři kardinální (základní) ctnosti – rozvážnost, spravedlnost, mravní síla a mírnost – a tři božské ctnosti – víra, naděje a láska. Najdi si dnes čas a něco si o nich přečti. A pak se podívej na vlastní život, zda tvůj postoj ke křesťanským hodnotám koresponduje se zmíněnými ctnostmi…

Sedmibolestná, pomoz nám vrátit se ke ctnostem, abychom uměli rozeznat dobro od zla a tak se správně rozhodovat – ve vytrvalé modlitbě a s pohledem upřeným na kříž. Ten Ježíšův, na kterém jsme s ním i my…

Zpět na titulní stránku