ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ: JÁSOT

25. 12. 2016

Když jsem hledal klíč, který by mi otevřel cestu k napsání tohoto textu, dostal jsem nápad – podívat se na žalmy,

které jsou součástí bohoslužby slova mší svatých od vigilie přes půlnoční, na úsvitu až po mši během dne. V počítači se mi tehdy zobrazily žalmy plné jásotu, radosti, plesání. Jsou to části ze žalmů 89, 96, 97 a 98. Doporučuji všem použít je v těchto dnech jako základ své modlitby.

Proč?

Svět nás tlačí do komerčního prožívání Vánoc, Církev nás zve k radosti a slavení Narození Páně. Svět se hemží Santy, Dědy Mrázy, občas mezi ně zamontujeme Ježíška („vždyť jsme křesťanská země“), ale víra nás volá plesat nad narozením Spasitele, našeho Pána, Ježíše Krista. Abychom neskončili u plných břich, prázdných srdcích a unuděných tvářích, potřebujeme sytit především duši, aby mohla jásat. Zmíněné žalmy nám v tom mohou pomoci.

Jak?

89. žalm hovoří o příslibu Zachránce pro vyvolený národ a vyzývá k jásotu už jen proto, že příslib je dán, ačkoli jeho naplnění bylo ještě daleko. A další tři žalmy přímo vyzývají k jásotu, protože příslib se naplnil.

Jistě, radost ze záchrany může prožívat jen ten, kdo je odsouzen k smrti, kdo je přímo ohrožen na životě, kdo se ocitl v bezvýchodné situaci… Patříme mezi ně? Určitě, vždyť „mzdou hříchu je smrt“ a „všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva“ (Řím 6,23; 3,23). Ale narození Božího Syna je naší záchranou ze smrti, kterou jsme si za hřích zasloužili.

Právě v tom se projevuje Boží láska – že nás zachránil ještě dříve, než jsme uznali svou vinu. Nádherně o tom píše apoštol Pavel v 5. kapitole listu Římanům: „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky… Jestliže jsme byli smířeni s Bohem smrtí jeho Syna tehdy, když jsme byli nepřáteli, tím spíše nás smířené zachrání jeho život“ (verše 8 a 10).

To jsou důvody k jásotu. Nedej se o něj obrat ničím. Připoj se k PLESÁNÍ stromů v lese a potlesku řek, k hukotu moře a jásotu vrchů (i takové obrazy najdeš ve zmíněných Žalmech). Neboť pokud se z narození Spasitele raduje příroda, o co víc má jásat člověk obdařen rozumem a poznáním Boha!

Všem přeji jásot srdce a jásot úst, neboť Bůh přišel a postavil si stan uprostřed nás!

Evangelium: Jan 1,1-18

Zpět na titulní stránku