ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE: TVŮJ PŘÍBĚH

25. 6. 2018

Pokud bychom se dívali na biblické události kolem narození některých lidí (Jakub, Mojžíš, Samson, Jan Křtitel…) jen jako na jejich osobní příběhy,

asi by se v nás rodily pocity jakési závisti: „Ti se tedy měli, byli vyvolení, předurčeni, vyznačení…“ A to by bylo asi vše, co bychom si z toho odnesli.

Ale Církev nám nepředkládá tyto příběhy jen tak, jen jako vzpomínky na nějaké pradávné události, vzpomínky možná až mytologické. Ne, Církev a Bůh nám chtějí říct, že každý z nás má vlastní důležitý příběh svého početí, narození i života.

Jen si projdi všechna čtení dnešní slavnosti, včetně těch z vigilie. (Janovo narození bylo skutečně jedno z nejdůležitějších, když se na něj dá aplikovat tolik biblických textů, že naplní dva mešní formuláře.) A čti je, jako by byly o tobě. Vždyť i tebe plánoval Bůh před stvořením světa, utkal tě v životě tvé matky, znal tvé jméno dříve, než ses počal, připravil pro tebe úkol a celoživotní poslání, které můžeš naplnit pouze a jedině ty. Jsi důležitý!

Vím, těžko se věří ve vlastní důležitost a význam, když vidíme své slabosti. Ale věz, že kdesi za takovým smýšlením je ďábel. Ten totiž strašně nechce, abychom věděli, kdo jsme a nač jsme. Je rád, když nás může udržovat ve falešném pocitu bezvýznamnosti, frustrace, neschopnosti. Když nám může namlouvat, že náš život je jen práškem ve vesmíru, na kterém vůbec nezáleží. Nebo nás drží v pocitu pýchy, jak vše sami zvládáme, že Boha nepotřebujeme. Ale to není pravda. Neboť Bůh říká něco jiného. Komu budeš věřit?

Čti si tedy dnešní čtení a vztahuj je na sebe. Jistě, okolo početí a narození nikoho z nás se zřejmě neděly žádné viditelné nadpřirozené věci, ale buď si jistý, že Bůh znal tvé jméno už před stvořením světa (Ef 1, 4) – má ho napsáno na své dlani (Iz 49, 16). A připravil celý tvůj život (Ef 2, 10). Je s tebou na každém kroku. Často si připomínej, kdo jsi, hledej v Písmu texty, které hovoří o tvém vyvolení, vysvobození, povýšení… Nezapomeň přitom, že všechno – celý život – jsi dostal jako dar, a buď vděčný Dárci.

Pokud budeš v následujících dnech slyšet o narození dítěte, pokud se narodí někomu tobě blízkému, připomeň si, že to dítě je od věčnosti Bohem chtěné a milované. Zahrň ho do svých modliteb, aby rostlo pro Pána, bezpečné před každým nepřítelem. Tak se slavnost Narození svatého Jana Křtitele dostane do tvého života, budeš ji prožívat ne jako vzpomínku, ale jako živou událost, která trvá – v tvém životě i v životě každého, kdo přichází na svět.

 

Zpět na titulní stránku