ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: NOVÉNA

1. 6. 2017

Jistě znáš příběh o tom, jak kněz v době velkého sucha pozval v neděli věřící na odpolední modlitbu za déšť.

A když se shromáždili v kostele, zrušil ji s odůvodněním, že nikdo z nich nemá s sebou deštník…

Pokud totiž věřím, že Bůh mou modlitbu vyslyší, musím být na to připraven. Pokud se modlím za déšť, musím mít s sebou deštník. Pokud biskup žádá o modlitbu za nová povolání ke kněžství pro diecézi, musí mít připravená místa v semináři. Pokud prosíme o vylití Ducha (na mnoha místech se v těchto dnech modlí ve farnostech novéna), musíme mít, obrazně řečeno, sbalené věci, neboť Duch nás určitě bude chtít posunout někde dále v našem životě. Jinak jsou ty modlitby zbytečné a v podstatě farizejské. Jak jsem četl nedávno v jedné knize polského dominikána Andrzeje Szustaka, jsou vlastně proti druhému Božímu přikázání – protože v modlitbě vzýváme Boží jméno, aniž bychom od Boha něco očekávali. Tedy nadarmo.

V Jeruzalémě se modlili apoštolové s Marií a dalšími. Po devíti dnech na nich sestoupil Duch a naplnil je sebou. Říkali o nich, že jsou opilí. Ale oni byli plní Ducha. Mluvili v jazycích a hlásali velké Boží skutky. Myslíš si, že dnes se to už nemůže stát? Nebo očekáváš, že i v těchto dnech Bůh vylije svého Ducha na tvou farnost a promění mnohá srdce? Pokud ano, zapoj se do modlitby novény. Pokud ne, raději se ji nemodli, bude to před Bohem čestnější a pravdivější: „Bože, nepřeji si, abys cokoli v mém životě měnil. Nechci žádné vylití Ducha, žádné dary moudrosti či zbožnosti. Chci žít jen tak jako dosud. Jsem se svým křesťanstvím spokojený a doufám, že i ty…“

Doufám, že toto není modlitba tvého srdce. Doufám, že jsi neklidný a toužíš po proměně. Pokud ano, naléhavě a vytrvale volej k Bohu s touhou po naplnění Boží mocí, dobrotou, láskou. A buď připraven změnit to, co ti Duch ukáže. Viděl jsem tento týden video s jezuitem Markem Rupnikem, světoznámým tvůrcem mozaik. Říkal, že už 25 let nesleduje televizi, ale zato každý den čte Písmo a uvažuje o něm. Možná toto bude první věc, kterou bude Bůh od tebe chtít – vyměnit televizor za Písmo… A dál uvidíš, neboť Duch tě povede.

Zpět na titulní stránku