ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: JEŽÍŠ SE ZA TEBE MODLÍ

25. 5. 2020

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).

Ježíš se za tebe modlí (Jan 17, 9).

Víš o tom? Je velmi důležité to vědět. Sám Boží Syn se za tebe přimlouvá u Otce. Ježíš se za tebe modlí. Víš, tak lidsky řečeno, na jaké úmysly?

„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu“ (Jan 17, 11b).

„…abys je ochránil před Zlým“ (v. 15b).

„Posvěť je pravdou“ (v. 17).

„…aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (v. 21).

„Ať jsou tak dokonale jedno, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že je miluješ tak jako mne“ (v. 23).

„Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu“ (v. 24).

Tyto Ježíšova úmysly jsou hotovou školou modlitby. Když tě v budoucnu někdo poprosí o modlitbu, tak se zkus napojit za Ježíšovu modlitbu za tohoto člověka s jistotou, že v ní je obsažen i konkrétní úmysl člověka, který tě o modlitbu prosí. Takovou modlitbou – ve sjednocení s Ježíšovou modlitbou – mu vyprosíš nejen uzdravení či trpělivost v nemoci, nejen vyřešení nějakého problému, ale také a zejména setrvávání v Bohu, ochranu před Zlým, život v pravdě, jednotu s bratry a sestrami v Církvi (zejména v místní církvi) i radostné přebývání v nebi.

Ježíš se za tebe modlí. Teď už víš, za co se modlí. Myslíš, že je v tvém životě něco, co je důležitější než Ježíšovy záměry s tebou, za které se modlí? Určitě ne. Proto vlož to, co právě prožíváš, do této Ježíšovy modlitby. Možná zjistíš, že ses jen motal v sobě a ve svém pohledu na svět, ale neviděl jsi Boží záměr s tebou i se světem. Změň proto své smýšlení = čiň pokání a od nynějška vždy, když se půjdeš modlit, snaž se napojit na Ježíšovu modlitbu za tebe.

Víš, co je ještě na tom celém nádherné? Ježíš se za tebe nepřimlouvá jen někde v nebi, ale přímo ve tvém srdci. Od křtu v tobě žije. Není daleko. Děkuj mu za to, posiluj jeho přítomnost v tobě častým přijímáním Chleba života, snaž smýšlet jako on (Flp 2, 5-8).

Cesta svatosti je pro tebe otevřená. Sám Bůh tě po ní vede, sám Bůh dělá vše, abys byl jen jeho.

P.S. Mám z tohoto textu radost. Napsal jsem ho pro sebe, pro své aktuální prožívání. Budu rád, pokud bude požehnáním i pro tebe.

Zpět na titulní stránku