ZAMYŠLENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: ZODPOVĚDNOST LÁSKY

20. 5. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes začnu od konce – Ježíšovým novým přikázáním. Milovat jako on. Copak se to dá? Dá. Pokud žije Ježíš ve mně. Neboť potom on miluje ve mně. Takže splnění tohoto přikázání je ve své podstatě snadné – pozvat Ježíše, aby žil ve mně. A toto pozvání nikdy nezrušit, respektive vždy jej obnovit, pokud hříchem Ježíše pošlu pryč.

Jak však milovat konkrétně? Skutky apoštolů jsou plné příkladů lásky. Dnešní čtení je o ohlašování slova, o povzbuzování a posilování srdcí. Ohlašovat někomu vykoupení v Ježíši Kristu patří mezi největší projevy lásky vůči lidem – neboť jim umožňuje získat věčný život! Jak moc si přitom apoštolové uvědomovali, že v konečném důsledku to je Boží dílo – na konci dnešního úryvku vyznávají, že to Bůh „pohanům otevřel dveře víry“ (Sk 14, 27).

Žalm jako odpověď na čtení dnes konkretizuje, jak slavit Boha. Nejen písněmi chval, ale: „Tvoji svatí ať … vyprávějí o slávě tvého království a o tvé moci ať mluví; ať lidem oznamují tvé zázraky“ (Ž 145,10b-12a). Pro nás, pokřtěné věřící, je to přímá a jasná výzva ke svědectví o tom, jak Ježíš žije v mém životě. Ke svědectví nejen životem, ale slovem – „ať říkají, ať oznamují“.

Udělám malou odbočku. Svatý otec František vyhlásil letošní říjen za mimořádný Misijní měsíc. Chce, abychom lidem hlásali, že Ježíš žije. Už teď se na to začni připravovat. Vyber si tři lidi ve svém okolí, o kterých víš, že nežijí s Ježíšem (přitom to mohou být lidé, kteří jsou každou neděli v kostele, jen to není z lásky k Ježíši, ale ze zvyku či tradice). A hned dnes se za ně začni modlit, aby je Pán připravil na tvé ohlašování vykoupení. Do října udělej vše pro to, aby ses s těmi lidmi spřátelil, aby zakusili, jak moc je miluješ … Pak, když jim budeš říkat, jak moc je miluje Ježíš, uvidíš Boží zázraky.

Vrátím se ke čtení z Knihy zjevení. Je o tom, že Bůh nám daruje nové nebe a novou zemi. Dostaneme dědictví, které nám je přislíbeno. Můžeme to vnímat i jako odměnu za to, že jsme se snažili žít nové přikázání – milovat jako Ježíš. Tedy dovolit Bohu, aby žil v nás a v nás miloval lidi.

Kruh je uzavřen. Žij s Ježíšem. Potom budeš milovat jako Ježíš. To tě povede k tomu, že budeš ohlašovat vykoupení a mnohé přivedeš k lásce k Ježíši. Tím se upevní tvá láska s Ježíšem. Budeš s ním žít. Všichni poznají, že patříš Ježíši. Aleluja!

Zpět na titulní stránku