ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SKVĚLÁ VŮNĚ

11. 2. 2018

Pokud bychom se podívali na dnešní první čtení z Knihy Job (7, 1 – 4. 6 – 7) a na evangelium (Mk 1, 29 – 39),

na první pohled bychom viděli zřejmou souvislost, proč je Církev dala takto k sobě. Život Joba je jedno utrpení, příchod Ježíše Krista mnohým přinesl uzdravení a osvobození. Tato čtení zobrazují ostrý kontrast. A nám při jejich poslechu zdánlivě zbývá jen povzdech: „Kdyby tak Ježíš přišel dnes…“ a s ním i konstatování, že opravdu se náš život podobá více Jobovi…

Je to skutečně tak?

Pokud znáš závěr Knihy Job, tak víš, že Job se zcela upokojil, ale ne až na konci, ale když se setkal s Bohem. A na tomto základě je vlastně jedno, jak tato biblická kniha končí – Job totiž opět nabyl bohatství, opět má děti a umírá sytý svých dní. Nemohli bychom nic namítat, ani kdyby tam bylo napsáno: „Job trpěl na svém hnojišti ještě dlouhá léta, nemocný a rozbolavělý. Ale v srdci šťastný, neboť měl Boha. Přicházeli za ním mnozí a nacházely při něm – trpícím – nesmírnou útěchu, neboť vždy při něm našli Boha.“ Řečeno dnešním duchovním jazykem – měl mnohé dcery a mnoha syny, které vedl po cestě života k poznávání Boha a žití s ​​ním. Měl nesmírně bohatství – protože měl Boha.

Přesně toto může být jeden ze základních rozpoznávacích znaků křesťana, který potkal Ježíše, a křesťana, který Ježíše nepotkal. První se umí radovat i v utrpení (možná s hlasitým nářkem a pláčem), druhý žije bez radosti (ačkoliv se možná navenek směje). První ví, že Bůh ho miluje bez jakýchkoliv jeho zásluh, druhý si myslí, že musí dělat nevím co, aby si zasloužil Boží lásku. První kolem sebe šíří Kristovu vůni, druhý šíří neklid, smutek, možná hněv, závist…

Co šíříš kolem sebe ty? Pavel říká (1 Kor 9, 16), že on šíří (hlásá) evangelium. Radostnou zvěst. I ty se zaměř na to, co prožíváš s Ježíšem, a nebudeš šířit hlouposti, které se převalují tímto světem, ale to, co jsme slyšeli v žalmu: „Pán uzdravuje sklíčené srdcem“ (Ž 147, 3). Uzdravil mě, uzdravil tebe, tak ať to všichni vědí!

Jsi snad ještě nemocný? Utíkej k Ježíši a on tě promění.

Zpět na titulní stránku