ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PÁN DÍLO DOKONČÍ!

17. 2. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Izaiáš i apoštol Petr v dnešních čteních mají jedno společné – cítí se nehodní být v přítomnosti Boha. Izaiáš se pokládá se ztraceného, ​​Petr žádá Ježíše, aby od něj odešel. Ale Pán přesně toto od nich potřebuje – vědomí slabosti, nehodnosti, neschopnosti -, aby skrze ně mohl konat své dílo. A víme, že oba dělali Boží dílo s velkou mocí a velkými výsledky.

Na první i druhý či třetí pohled se však dost těžko hledá souvislost responsoriální žalmu s těmito čteními. Zejména když zpíváme: „Budu ti hrát před tváří andělů“ (Ž 138, 1c). Co má nějaký zpěv – i když před anděly – společného s povoláním jednoho či druhého? Tedy hodně. Když totiž při ohlašování radostné zvěsti zažiješ, že „Pán za mě dílo dokončí“ (v. 8a), tak tě to povede k zpěvu a radosti „před tváří andělů“. Přesně to jsem zažil před 36 lety, když jsem v podzemní církvi vedl dvoutýdenní setkání pro asi 30 mladých lidí. Byla to první taková akce, kterou mi svěřili. První dny jsem měl pocit, že to jen vrtám a kazím. A tak jsem se na konci čtvrtého dne večer rozhodl, že to sbalím a v noci odejdu, uteču. Typický postoj samolibého chlapa, který vidí, že selhává. Před odjezdem jsem si však naštěstí otevřel Písmo, přesně dnešní žalm. Četl jsem ho a … nic. Až na konci – „Pán za mě dílo dokončí“. Svitlo mi! Pochopil jsem, že to není o tom, jak se cítím, jak mi to jde, ale o Bohu. Další dny už byly ve znamení zpěvu před tváří andělů…

Vnímáš v srdci, že máš vytvořit modlitební společenství? Že máš založit novou růži v rámci Růžencové bratrstva? Že se máš zapojit do Modliteb matek či otců? Že máš sloužit jako lektor či žalmista? Že máš organizovat kurz Objev Krista? Nebo že se máš do něčeho takového zapojit jako účastník či dobrovolník? A zároveň vnímáš v srdci všechny ty výmluvy, že na to nemáš, že jsi neschopný, že ty to neumíš? Pokud ano, tak jsi připraven konat velké Boží dílo, neboť „Pán za tebe dílo dokončí“.

Naše farnosti umírají na pasivitu a lhostejnost. „Ať dělají jiní, já na to nemám čas.“ ​​Pokud trávíš hodinu denně před televizí, tak na to čas máš! Veškerý ten čas, který trávíš před televizí (u počítače, hrami,…) můžeš věnovat službě. Můžeš dělat to, co svatý Pavel: „Odevzdal jsem vám především to, co jsem sám přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem; že byl pohřben a že byl třetího dne vzkříšen podle Písem, že se zjevil Petrovi a potom Dvanácti“ (1 Kor 15, 3 – 5).

Nedovol, aby se tě jednou Pán ptal: „Očekával jsem tvůj zpěv před tváří mých andělů. Jak to, že tě nebylo slyšet?“

 

Zpět na titulní stránku