ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: JEDINÝ SPASITEL

22. 4. 2018

Dnešní texty jsou pro mě nesmírně osvobozující. Vnímám, že jen Ježíš je Spasitel, on jediný. A k tomu skvělý spasitel – je totiž dobrý. Navíc dobrý pastýř. Co to všechno pro nás znamená?

Zkusím to uvést na příkladu z tohoto týdne. Měli jsme jednou večer návštěvu, po které nám s manželkou zůstalo pár úmyslů na přímluvnou modlitbu. Hned potom jsem ještě pracovně zapnul počítač a našel jsem tam i soukromý e-mail s naléhavou prosbou o pomoc a modlitbu. A navíc jsme večer s manželkou konstatovali, že nás chytla ​​nějaká viróza. Když jsem si to všechno před spaním shrnul, objevil se mi v srdci verš, kterým končí dnešní první čtení. Jsou to slova apoštola Petra: „A v nikom jiném není spásy. Na celé zemi není lidem dáno žádné jiné jméno, skrze které bychom mohli dojít spásy.“ (Sk 4, 12). Tento verš je jeden z prvních, které jsem se před 37 lety učil zpaměti, a v ten večer mi přinesl (znovu) úlevu a spočinutí v Bohu. Znovu jsem zakusil, že mým úkolem je přijímat život tak, jak přichází, a stát u Boha. Ostatní je jeho starost.

Ne, to není pasivita. To je důvěra. Neznamená to, že se nebudu léčit, neznamená to, že se nebudu naléhavě a vytrvale modlit. V tomto kontextu mi přichází na mysl moje stařičká tchyně, která už půl roku leží – spolehnutí se na Boha znamená i to, že se o ni ochotně staráme, že k ní v noci vstáváme, hledáme cesty, jak jí ulehčit v jejím utrpení. Ale v tom všem víme, že ne my jsme zachránci (spasitelé). Jediný Zachránce, jediný uzdravovatel, jediný Spasitel je Ježíš. My jen máme podíl na jeho díle. A právě toto vědomí nám umožňuje důvěřovat mu v každé situaci, radostné i bolestné.

Věříme totiž, že Ježíš nás jako Pastýř vede vždy po správných cestách. A jelikož je navíc dobrý, obrovské množství práce vykoná za nás. My nemáme ani představu, kolik pokušení, kolik bojů, kolik překážek, kolik pádů odstraní z naší cesty, jen abychom se mu neztratili. A to, co dovolí jako boj, jako zkoušku, dokonce i jako selhání, je jen proto, abychom rostli v lásce a důvěře k němu.

Ať je pro tebe tato neděle a i zbytek života cestou plnou důvěry. Máš dobrého Spasitele. Dobrého Zachránce. Dobrého uzdravovatele. Dobrého Pastýře. Tak se neboj. I kdyby jsi šel temnotou rokle… Neboť jsi Boží dítě! A Bůh je skvělý otec. My jsme toho svědky.

Zpět na titulní stránku