ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: DĚLAT DRUHÝM RADOST!

5. 5. 2020

„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).

Dělat lidem radost. Asi toto slovní spojení mi přichází na mysl u textů dnešní Neděle Dobrého pastýře.

Co udělal Petr podle Skutků? Zvěstoval lidem cestu spásy. Tři tisíce duší v ten den zakusilo radost.

Co napsal Petr ve svém prvním listě? Že snášet utrpení pro dobro je milost. Pokud je někdo zahrnut utrpením (nemyslím tím nemoc či nějaké neštěstí) pro Pána, je požehnaný. Dokonce se může v utrpení radovat (viz Kol 1,24; 1 Pt 4,13). I my jsme požehnáni tím, že se nyní nemůžeme účastnit Eucharistie, můžeme se radovat v tomto utrpení. (Zkus promyslet, v jakém smyslu to platí pro tebe.)

Ježíš zas mluví o tom, že přišel přinést život, a to hojnější život. Pokud někdo živoří, když se jen tak protlouká životem, nepřinese mu taková zvěst radost? Zvlášť pokud je podepřena skutky lásky toho, který ji zvěstuje!?

Dělej lidem radost. Budeš mít tím podíl na díle Dobrého pastýře.

Krátké sdílení: Tento text vznikl po dlouhém čekání na nějakou inspiraci. Přišla nečekaně. Ozval se mi kamarád, že potřebuje špalek na kácení dřeva, zda nemám nějaký zbylý. Měl jsem. Přišel, a když jsme mu ho nakládali do auta, z jeho slov i tváře zářila pro mne zcela nečekaná radost. Velmi mě to oslovilo. Obyčejný kus dřeva a taková radost… Podíl na díle Dobrého pastýře…

P.S. Účast na slavení Eucharistie máme již v omezeném počtu umožněnou. Co tak udělat radost někomu tím, že mu přepustíš své místo a zřekneš se této účasti?

Zpět na titulní stránku