ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JEDNODUCHOST CESTY

3. 2. 2017

Chceš být blažený, šťastný? Dnešní čtení z Písma svatého definují, co to znamená blaženost, a zároveň stejnými slovy ukazují velmi jasnou cestu, jak jí dosáhnout.

A jako bonus k tomu přidávají, že tvé úsilí bude neustále podporováno Bohem (viz žalm či druhé čtení). Co víc potřebujeme?

Důvěru v Boží slovo. Že to, co jsme dnes slyšeli, co jsme si přečetli, je naší cestou k radostnému životu.

Vím, svět nás nutí usilovat o to, abychom měli stále více. Nejen majetku, ale i zážitků, adrenalinu, informací. Ale Bůh nás zve, abychom stále více byli. Abychom byli lidmi k jeho obrazu. To jest lidmi, kteří se zajímají a starají o druhé. Neboť Bůh se stará o druhé!

Jak to provést? Přečti si dnešní čtení a vyber si jednu oblast, o které víš, že jsi v ní dobrý, že v ní posloucháš Boha. Tichost, mírnost, spravedlnost, pokoj… A děkuj mu, co všechno v tobě už Bůh v této oblasti udělal.

Pak si vyber druhou oblast, o které víš, že ti to nějak zvlášť nejde. Možná to bude něco z tohoto: „Nebudou páchat nepravost a nebudou mluvit lež, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk“ (Sof 3,13). A s důvěrou popros Boha, aby to v tobě změnil.

Jednoduché, že? A navíc změna je zaručena. Pokud se na to dáš.

Svou změnu můžeš pojistit takto: Pokud máš těžký hřích, jdi ke zpovědi. Pokud nemáš těžký hřích, jdi při každé mši svaté k přijímání, setkej se s živým Ježíšem. Neumím jednodušeji říci, jak dosáhnout blaženost. Biblickou, ne světskou.

Neboť od života s Ježíšem se odvíjí absolutně všechno. Rozumíš? Úplně všechno v tvém životě souvisí s tím, jak žiješ s Ježíšem…

Zpět na titulní stránku