ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI ADVENTNÍ: BOŽÍ ÚKOLY

25. 12. 2017

Dnes to vypadá spíše na text pro chlapy. Tak pokud jsi žena, vezmi ho pro svého manžela, syna, otce, přítele, spolužáka, kolegu… I e-mail na něj určitě máš.

David měl velké plány. Chtěl postavit dům Bohu. Trochu šílený nápad, když si uvědomíme, že Bůh je nekonečný a patří mu celý vesmír. Fascinuje mě však Boží pedagogika – nevysmál se Davidovi, nezavrhl jeho plán. Ale ukázal mu cosi většího – ukázal mu budoucnost jeho (a skrze Ježíše i svého) rodu. A zároveň mu nechal kopu práce – připravit vše potřebné na stavbu chrámu.

Jako chlapi nemáme moc rádi, když nám někdo zkříží plány tak, jak to Bůh učinil Davidovi. Ale pokud jsou naše plány v souladu s Božími, tak Bůh nám dá vždy velmi důležitý úkol, i když možná zcela jiný, jak jsme si plánovali.

A je to tady – co plánuješ udělat pro Boha během nejbližších svátků? A co v novém roce? Jsi připravený, že Bůh tvůj plán přijme, ale svěří ti v něm zcela jiný úkol, než sis vysnil?

Vidím, že jsem tě svými otázkami o plánech zaskočil. Možná si říkáš: „No, budu chodit častěji na mši.“ Skvělé, ale to děláš pro sebe, ne pro Boha. „Fajn, budu se snažit jít ke zpovědi každý měsíc.“ I to je výborné, ale i to děláš pro sebe. „Tak dobře, nebudu do Velikonoc pít alkohol.“ Modlím se, abys to zvládl, ale vážně si myslíš, že to děláš pro Boha?

Dám ti úkol, při kterém budeš potit krev. A budeš ho dělat pro Boha (a také pro sebe, samozřejmě). Zpíval jsi o něm dnes v responsoriálním žalmu: „Tvé milosrdenství, Pane, budu opěvovat navěky“ (Ž 89,2).

Takže první část úkolu – zpívat. Mše svatá je velmi ochuzena, pokud neslyším chlapské hlasy. Přitom na fotbale umí křičet tak, že je bývá slyšet do půlky vesnice. Co tak otevřít ústa (naplno) i v kostele? (Už v sobě bojuješ, že?)

Druhá část úkolu – učit se vnímat Boží milosrdenství. Nemám tu místo, abych psal nějaké nápady, ale jako inspiraci si sežeň Litanie k Božímu milosrdenství. (I zde asi bojuješ, že chci od tebe nějaké litanie.)

Třetí část úkolu – učit se být milosrdný. Nepláče tvá žena pro nějaký tvůj zlozvyk? Umíš být laskavý k svým nejbližším? Držíš jazyk na uzdě? (I když jsi zřejmě byl u zpovědi před svátky, udělej si zpytování svědomí o svém milosrdenství, jestli někdo u tebe netrpí pro tvou spravedlnost…)

A poslední, nejtěžší část úkolu – dělat to navěky, to znamená stále, každý den.

Už vidím, že nyní závidíš Davidovi, že měl takovou lehkou práci – připravit materiál na stavbu chrámu. On ji však dostal proto, že úkol, který jsem dal tobě, on už dávno plnil… Jazykem svatého Pavla bychom řekli, že byl Kristovou líbeznou vůní…

Zpět na titulní stránku