ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: KRISTUS KRÁL!

28. 11. 2017

Velmi se těším na den, kdy Kristus přijde a řekne mně i mnohým, které miluji: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“

A zdůvodní to takto: „Usmál ses na starce … Pohladil jsi plačící dítě … Povzbudil jsi kněze trpícího samotou a nepochopením … Měl jsi pro mě čas … Doprovázel jsi umírajícího … Šel jsi na nákup v dešti místo své manželky …“ Kolik krásných důvodů bude mít Bůh na to, aby nás pozval k sobě: „Pojďte, požehnaní mého Otce!“

V dnešním evangeliu jsou ty důvody řečeny tak obecněji (ačkoli zároveň velmi konkrétně), ale při posledním soudu nám je Bůh možná řekne velmi osobně: „Pamatuješ si, jak jsi čtvrtý listopadový týden roku 2017…?“ Co myslíš, co jsi tento týden udělal takového, že se z toho Bůh raduje?

Možná si pomyslíš, že kdoví, jak to tam bude, možná se zachvěješ úzkostí, jestli opravdu tě Ježíš postaví po své pravici. Je to pochopitelné, neboť jediným špatným skutkem, kterého nelitujeme, můžeme vše smazat… Ale pokud bychom žili v takových úzkostech neustále, asi by nás to ochromilo a nedělali bychom nic. Právě proto k nám Bůh v prvním čtení promlouvá povzbuzením o tom, že on sám vede své ovce. Zvláště si všimni této věty: „Ztracené ovce vyhledám, rozptýlené přivedu zpět, zraněné obvážu, slabé posílím, tučné a silné ochráním a budu je pást svědomitě“ (Ez 34,16). Jistě patříš mezi tyto ovce. A sám Bůh slibuje, že o každou se postará podle toho, co potřebuje. Proč by vynechal právě tebe?

A to je důvod mého radostného očekávání na Kristův příchod. Přijde jako Král, bude soudit, ale pokud je Ježíš životem mého života, pokud jsem v něm zakořeněn, na něm postavený, mohu sice s chvěním a bázní, ale také s velkou důvěrou čekat den, kdy přijde.

Ale ten velký den bude mít i svou druhou stránku – odsouzení těch, kteří nemilovali… Je na nás, aby jich bylo co nejméně. Abychom mezi nimi nebyli i my. Sebe zachráníme, pokud budeme pro jiné. Jako Ježíš. Už dnes můžeš někomu pomoci, aby jednou zaujal místo po Ježíšově pravici. Alkoholikovi, drbně, ztracenému synovi, proklínajícímu otci, svatouškovské ženě… Pros Ducha Svatého, aby ti ukázal, jak to můžeš udělat. A pak to i udělej.

Kristus Král tě jednou postaví po své pravici nebo levici. Kam se chceš dostat?

Milovaný Ježíši, chci jednou stát po tvé pravici, jako tvůj vyvolený. Miluji tě! A prosím, veď mě životem, aby se moje touha naplnila. A aby tam jednou se mnou stáli i všichni, které si nosím v srdci.

Zpět na titulní stránku