ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ – KRISTA KRÁLE: SLÁVA!

26. 11. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15,17ab.20a).

Předobraz: pomazání Davida za krále nad Izraelem.

Naplnění předobrazu: Ježíš na kříži s trnovou korunou vykonává královskou moc – uděluje milost odsouzenci na smrt a dává mu věčný život.

Teologie tohoto obrazu: Pavlův popis Krista jako vládce Božího království, jako toho, který přinesl smíření, odpuštění, pokoj. Apoštol říká, že do tohoto království jsme byli přeneseni samotným Bohem Otcem, který „nás vytrhl z moci temnoty“ (Kol 1,13).

Naše odpověď: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: ‚Půjdeme do domu Hospodinova‘“ (Ž 122,1). Jdeme, protože tam nás čeká Boží pokoj a radost. Už jsme přenesení, ale ještě tam nejsme. Paradox naší víry. „Už“ a „ještě ne“.

Schéma dnešních čtení je poměrně jednoduché a srozumitelné. Navíc ji velmi jasně doplňuje píseň díků této slavnosti: „Ty jsi svého jednorozeného Syna … pomazal olejem velebnosti za věčného kněze a krále … podrobil své vládě všechno stvoření…“ Všechno toto by mělo v nás vyvolat radost a nadšení pro blížící se druhý příchod našeho Spasitele. Možná přijde dnes… nebo za tisíc let. Připravuji se na tento příchod každý den, chci, aby mě Ježíš našel „bdít v modlitbách i jásat na jeho slávu“ (2. adventní píseň díků). Připravuji se tím, že se snažím při každé účasti na mši přijímat Eucharistii, že se sytím Božím slovem, že si s Bohem často povídám, že se ho snažím potkávat v lidech kolem sebe …

Nevím, jestli sis všiml, ale všechny texty v tomto liturgickém roce jsem začínal stejnou větou. Touto: „Když Kristus nevstal, vaše víra je marná … Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15, 17ab. 20a). Od této pravdy se všechny texty odvíjely, ačkoli málokdy jsem to zmínil výslovně. Nyní, když končím další rok psaní těchto zamyšlení, tak to chci zdůraznit: Každá myšlenka v těchto úvahách vychází z pravdy o tom, že Ježíš žije, protože vstal z mrtvých. I dnešní slavnost Krista Krále by byla jen divadlem, kdyby Ježíš nevstal. Ale on vstal! A žije!

Sláva ti, Kriste, Králi věčné slávy!

Zpět na titulní stránku