ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JE TO O TOBĚ!

20. 11. 2017

Nedala mi pokoje otázka, jak se k dnešnímu evangeliu o hřivnách dostalo čtení o statečné ženě.

Vždyť ono spíše pasuje k nějakému evangeliu o manželství. Co nám chtěli sestavovatelé lekcionáře (a tedy Církev) říci takovou skladbou čtení? Dokonce i responsoriální žalm vychvaluje rodinný život bohabojného muže. Počkat, co je to tam napsáno? „Blažený, … kdo kráčí po jeho cestách… Požehnaný muž, který se bojí Pána“ (Ž 128,1b.4). Nemůže být toto klíčem k pochopení souvislostí dnešních čtení?

Moudré knihy říkají, že talent jako jednotka hmotnosti mohl mít kolem 30 kg stříbra. Takže sluhové dostali obrovské prostředky, které měli spravovat. Když si sebe představíme na jejich místě, může to v nás vyvolat bezmoc, pokud nemáme podnikatelského ducha: „Co bych s tím dělal?“

Ale čtení o statečné ženě nás přivádí na jiný význam Ježíšova podobenství. Každý, každičký dostává od Boha dary, které má povznést. Pokud si odmyslíme dobové prvky (které bychom klidně mohli nahradit našimi), tak ta žena je vzorem dobrého žití svého života pro každého. Vždyť jen poslouchej: „Srdce jejího muže má v ní oporu… Pracuje s chutí… Ubožáku své dlaně otevírá, k chudému ruce natahuje… Statečnost a krása… S úsměvem čeká příští den… Ujímá se slova s moudrostí… Na jejím jazyku je zákon dobroty…“ (viz Př 31,10-31).

Toto je něco, co může a má dělat každý z nás. Vůbec na to nepotřebujeme 150 či 60 či 30 kilogramů stříbra. A jak se to dá zvládnout? To říká zmíněný klíč k dnešním textům: „Blažený, … kdo kráčí po Pánových cestách.“ Pokud jsi na Božích cestách, budeš oporou pro svou manželku, s chutí budeš pracovat (i kdyby to bylo „jen“ zametání ulic), chudého neobejdeš, s úsměvem budeš začínat den, moudře a dobře mluvit… a platí to i naopak – pokud toto budeš dělat, budeš na Božích cestách, budeš požehnaný.

Jaký pokoj do našich dnů může přinést takové vnímání Božího slova! Nepotřebuji a nemusím se pachtit za něčím velkým, pro mě nedosažitelným, ale mohu prožívat Boží pokoj a jeho požehnání přesně v tom postavení, v jakém jsem. Máš tento pokoj? Vnímáš toto požehnání? Co potřebuješ změnit ve svém smýšlení (možná i jednání), aby to tak bylo?

Popros Boha, aby ses viděl jeho očima. Když Bůh stvořil člověka, byl tak užaslý, že si dopřál celý den na žasnutí nad svým dílem – dopřál si sobotu. Dopřej si i ty radost ze sebe, blažený a požehnaný muži, blažená a požehnaná ženo!

Zpět na titulní stránku