ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JÁSEJ A PRACUJ

19. 11. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Jak je dobře, že jako křesťané žijeme (doufám, že i ty) podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (viz 2Kor 5,7). Neboť vidíme, jak nám svět slibuje, že bude dobře, že například nejbližší volby nás zas potáhnou někam dopředu, že vánoční dárky splní naše sny… I v Církvi nám například někteří slibují, že pokud se vrátíme k jinému obřadu, budeme svatější… Ale Ježíš nám říká, že jsme ve válce. Přečti si pořádně dnešní evangelium a nenajdeš tam ani slůvko o nějaké prosperitě v tomto světě. Zato najdeš upozornění: „Nechoďte za nimi“ (za svůdci) a povzbuzení: „Nelekejte se!“ (pronásledovatelů) (Lk 21,7.8).

Takže co máme dělat? Žalmista říká: „Jásej!“ (srov. Ž 98,6). A svatý Pavel: „Pracuj“
(srov. 2 Sol 3,12).

Jásat. Neboť Pán přichází. Přichází jako vítěz. Nyní neviditelně do našich srdcí, zejména při modlitbě, čtení Písma, v Eucharistii. Pokud to vnímáš a věříš, tak se můžeš těšit i na jeho poslední příchod ve slávě. Už teď si nacvičuj jásot.

Pracovat. Neboť pokud žiješ pro nebe, tak se „nehoníš za zbytečnostmi“ (srov. 2 Sol 3,11; moc se mi líbí český překlad: „jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není“), ale buduješ Boží království svým smýšlením, mluvením, jednáním. Připravuješ se tím na to, že v nebi budeš s Kristem kralovat – ale to se učíme už zde věrností v maličkostech (viz Lk 19,17).

Jak však jásat například po takových tragédiích, jako byla ta u Nitry před pár dny? V Písmu je i věta: „Plačte s plačícími“ (Řím 12,15). Touha po nebi a jásot jako nácvik na Ježíšův příchod nám nebrání plakat při bolesti vlastní či druhých. Navzájem se nevylučují.

Při této příležitosti chci připomenout tzv. pohotovostní službu v modlitbě (to k tomu pokynu „pracuj“). Tak jako jsou pohotovosti lékařské, záchranářské, hasičské, tak jsou křesťané povolávání být modlitební pohotovostí. Slyšíš, že jede sanitka, hasiči, policisté? První věc, co máš udělat, je modlit se. Alespoň „Pane, smiluj se!“ Pokud si to chceš nacvičit, pusť si dnes večer v televizi zprávy a u každé se modli. Nerozčiluj se nad tím, co slyšíš, nekomentuj to, neprobírej to v mysli (slovy Písma: „nehoň se za zbytečnostmi“), ale modli se.

Na tomto světě nikdy nebude dobře. Neboť dobře už bylo – v ráji před hříchem. A opět dobře bude až poté, kdy se vrátí náš milovaný Pán – Ježíš Kristus. Do té doby se uč jásat a pracovat. Nedej se svést…

Zpět na titulní stránku