ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JEŽÍŠ NA NÁVŠTĚVĚ

4. 11. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Co myslíš, co by lidé dnes říkali o tobě, kdyby z kostela po mši vyšel Ježíš a řekl by ti před všemi: „Dnes jdu k tobě na oběd“? A jak by ses cítil ty?

Lidé by možná řekli: „Vešel k hříšnému člověku!“ Nebo: „Ten si to zaslouží!“ Možná: „A proč jde k němu, a ne ke mně?“

A ty? Napadlo by tě, že nemáš uklizeno? Nebo že jsi nebyl u zpovědi a máš na duši těžký hřích? Nebo by tě navzdory všemu zachvátila radost a s nadšením bys doprovázel Ježíše do svého domu?

Toto evangelium je skvělou ilustrací prvního čtení z Knihy moudrosti, které říká, že Bohu na všem a na každém záleží a je schopen udělat vše, aby každého hříšníka dostal do nebe. Určitě tomu věříš, že? Naschvál však uvedu extrémní příklady: Myslíš, že chce mít v nebi i Stalina? Hitlera? Pol Pota? Politika, kterého nesnášíš? Tvého protivného souseda? Bratra, se kterým se roky nemluvíš pro dědictví? A dokonce i tebe?

Možná ses právě urazil, že do jakého zástupu jsem tě zařadil. Tedy do zástupu hříšníků. Stojím v řadě s tebou. Představ si, Bohu záleží i na tobě. Kdyby tě nemiloval, nebylo by tě (viz Mdr 11, 24). A protože tě miluje, chce tě mít v nebi tak jako všechny ostatní, které povolal k životu.

Ve světle této pravdy si znovu odpověz na otázky, které jsem položil výše. Jsou tvé odpovědi jiné? Skutečně věříš, že Bůh chce mít v nebi i Hitlera?

Vím, všechno jsou to na první pohled hypotetické otázky. Samé „kdyby“ a „by“. Ale zároveň jsou velmi reálné, neboť Bůh tě opravdu chce navštívit, „dnes chce zůstat v tvém domě“ (srov. Lk 19, 5). I dnes ti Bůh chce oznámit, že do tvého domu přišla spása (Lk 19, 9).

Potud to vypadá dobře, že? Otvíráš dveře, Ježíš je u tebe, tobě se mění život, prožíváš vysvobození i uzdravení, stáváš se novým člověkem, napravuješ všechny křivdy, které jsi spáchal…

Ale změňme scénu: Ježíš nevešel k tobě, ale do domu tvého souseda. Toho protivného. Možná tvého bratra, toho, kterého nechceš ani vidět pro nějaké dědictví. Jak se cítíš? Uchováš si v srdci Boží postoj a raduješ se, že do sousedova domu přišla spása? Že spása přišla do domu tvého bratra?

Věřit je náročné. Ale přináší to pokoj a radost, ačkoli nejednou musím o svou víru bojovat. Neboť nejsem nadšený, že Ježíš vešel k sousedovi, a ne ke mně. Žiji však podle toho, co věřím, ne podle toho, co vidím (cítím). Ve víře se raduji, že Ježíš je tak blízko. Už u souseda, u bratra. Snad přijde i k nám…

Zpět na titulní stránku