ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: UBOŽÁK

28. 10. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Co si představuješ pod slovem ubožák? Je to důležité, neboť toto slovo lze pokládat za podstatné v prvním čtení, v žalmu i v evangeliu této neděle. Dokonce i Pavla, který se chystá na smrt, bychom mohli pojmenovat tímto výrazem. Tak tedy kdo je podle tebe ubožák?

Náš jazykový ústav na své stránce uvádí takovou definici: „ubožák – bídný, chudý, ubohý nebo něčím (nedostatkem, nemocí, neštěstím a podobně) trpící člověk, politováníhodný člověk, chudák.“ Takovým asi nechce být nikdo z nás. Ani to nikomu nepřejeme.

Mně se však v souvislosti s tímto slovem už před mnoha lety objevila slovní hříčka: ubožák je ubohý člověk. A slovo ubohý v ženském rodě zní ubohá. Když si to rozložíme, tak to znamená, že ubožák je ten, který je u-Boha. Je to člověk, který nemá žádnou jinou oporu, jen Boha. Žádnou jinou naději, jen v Bohu. Od nikoho nečeká pomoc, jen od Boha. Tedy je to člověk, který je ve všem u Boha.

Takový byl celník z dnešního evangelia. Asi si automaticky myslíme, že celník musel být přinejmenším nečestný. Ale z toho, jak se modlí, je jasné, že to byl celník, který se líbil Bohu. Byl u-Boha.

A co farizeus? Velmi mě oslovil text Johna Eldredga z jedné jeho knihy: „Pokud chceš své děti odradit od víry v Ježíše, ignoruj ​​svatost. Chovej se jako ničema, a pak trvej na tom, aby se rodina modlila u jídla; lži před dětmi svému šéfovi nebo manželce, a potom naléhej, abyste šli všichni spolu do kostela. Chceš sousedům zprotivit křesťanství? Nadávej svému psu, a pak jděte všichni pěkně oblečeni v neděli na bohoslužbu.“ Rozumíš? Farizej je v tomto významu člověk, který se sice tváří, že je u Boha, ale je tam jen na krátké návštěvě. Jinak žije bez Boha.

Rád bych byl takovým ubožákem, jakým byl celník z dnešního evangelia. Chci být u-Boha. Ve všem. Pane, smiluj se!

Zpět na titulní stránku