ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BEZMOCNOST A SÍLA

1. 11. 2017

Souvislost mezi prvním čtením a evangeliem se dnes zdá být zcela jasná.

Pán Ježíš mluví v evangeliu o dvou největších přikázáních a v prvním čtení jsou zmíněny některé konkrétní situace, v nichž je třeba projevit lásku bližnímu. Jaksi však do tohoto kontextu nepasuje žalm. Je v podstatě oslavou Boha, výpočtem toho, čím vším Bůh pro mě je: síla, opora, útočiště, osvoboditel, pomoc, štít, ochránce, Zachránce, spása. Jak souvisí příkaz lásky a tento seznam?

Můj laický pohled mi říká, že přikázání lásky k Bohu a zejména k bližnímu je nad mé síly. Neumím nezištně milovat. (Například můj postoj k cizincům [jak je to dnes aktuální!] je spíše poznamenán strachem než ochotou přijmout je.) A proto k tomu, abych miloval bližního, potřebuji pomoc Boha. Toto vyjadřuje dnešní žalm – chci milovat, nezvládám to sám, ale s pomocí Boha to jde: „Svému králi dáváš velké vítězství“ (Ž 18,51a). To ty jsi tím králem, který dosahuje z Boží milosti velké vítězství. Ty jsi ten obdarovaný, Bohem vyvolený, který má schopnost milovat a konat dobro.

Stojí za to přečíst si a pomodlit se 18. žalm celý. Něco v něm se týká přímo Davida, některé verše můžeme vztáhnout na Ježíše, ale jistě tam najdeš i takové, které se vztahují na tebe. Vzpomeň si při nich na konkrétní situace, kdy si zakusil Boží pomoc, když si dosáhl vítězství. Možná sis to tehdy ani neuvědomil, ale při zpětném pohledu můžeš najednou zjistit, že to Bůh konal v tvém životě. Zapisuj si ty události do sešitu a často se k nim vracej. Budou v tobě vzbuzovat vděčnost vůči Bohu a novou odvahu milovat, protože budeš vědět, že Bůh jde s tebou, že je na tvé straně…

Takže na jedné straně jsme bezmocní konat dobro (milovat bližního), na druhé straně, pokud uvěříme Bohu a začneme ho milovat, dostaneme jeho sílu pro skutky lásky. A víš, jak silný je Bůh?

Ještě chci zaměřit tvou pozornost na tři slova v seznamu, který jsem napsal na začátku: osvoboditel, Zachránce, spása. Tato slova se přímo vztahují na to, že v lásce denně selháváme. Ale Bůh nám říká, abychom proto nezoufali, abychom nerezignovali. On je ochoten a schopen (!) očistit nás od každého selhání, uzdravit každé zranění způsobené neschopností milovat (vlastní či jiného člověka). Pokud tedy selžeš v lásce, neboj se utíkat k němu s prosbou o odpuštění. A pak utíkat k lidem a znovu je milovat s ještě větší silou, vždyť Bůh je tvá síla a štít!

Zpět na titulní stránku