ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI ADVENTNÍ: BŮH JÁSÁ

17. 12. 2018

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Možná si říkáš: „Jsem takový, jaký jsem, s tím se už nic nedá dělat.“ A možná ti to říkají jiní. Ale Ježíš při pohledu na tebe říká Otci: „Otče, v tom člověku jsou neuvěřitelné možnosti pro působení tvé milosti! Obrovská příležitost projevit milosrdenství!“

Nějak podobně je to i s radostí, ke které tě dnes vyzývá Písmo. Můžeš vidět svůj život jako rozbolavělý, plný utrpení a slabosti, selhání, jednoduše hotový propadák. Ale můžeš přesně tentýž život vidět jako místo, kde působí Bůh se svou láskou, s milosrdenstvím a milostí, což by v tobě mělo vyvolat nesmírnou radost.

Velmi by mě potěšilo, kdybys během těchto dní, kdy intenzivněji očekáváme Ježíšův druhý příchod, získal jinou optiku pohledu na sebe. Aby ses viděl tak, jak tě vidí Bůh – plného příležitostí přijímat jeho dary. Možná si říkáš, že jsi už jednou takový a nezměníš se. Odmítni tuto lež o sobě. Například takto: „Odmítám lež, že jsem zbytečný / nemožný / neschopný / … a prosím tě, Bože, abys změnil můj pohled na sebe – abych se viděl tak, jak mě vidíš ty.“

A jak tě Bůh vnímá? Dnešní liturgické texty hovoří o jásotu, veselím, radosti, záchraně. O tom, že Bůh plesá a jásá nad tebou (Sof 3, 17). Možná se ti to zdá neuvěřitelné. Ale když to říká Písmo, tak zkus tomu věřit. Copak Ježíš neřekl, že v nebi bude radost nad každým, kdo koná pokání? A pokání není jen to, že vyznáš své hříchy a přijmeš odpuštění, ale i to, že odmítneš každou lež o sobě, která se kdesi v tobě hluboce zakořenila, a přijmeš pravdu, kterou ti nabízí Písmo. Bůh se chce z tebe radovat. Dovol mu to. Prosím.

Vím, že není jednoduché změnit pohled na sebe sama. Ale jde to. Pokud budeš o to bojovat. Pokud budeš přijímat vše, co ti Bůh dává pro uskutečnění takové změny. Modlitba, Písmo a učení Církve, svátosti, společenství … To jsou jeho dary – a ještě mnohé jiné -, aby ses mohl radovat.

Začni možná hledáním odpovědi na otázku: „Kdo jsem pro Boha já?“ Hledej ji nejprve u betlémských jeslí, pak přejdi k Ježíšovu kříži a u jeho prázdného hrobu se setkej se Zmrtvýchvstalým. Tak nejlépe poznáš, kdo jsi pro Boha. A celý tvůj život dostane jasný směr i cíl.

Zpět na titulní stránku