ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ROZNĚCUJ!

7. 10. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Tak kolik tě stojí tvé křesťanství? Kolik jsi do něj vynaložil tento týden? Času, svědectví, příkladu, rozhovorů, modlitby, setkání, zřeknutí se…?

Apoštol Pavel v druhém listu Timotejovi pokračuje v nabádání investovat do Božích darů v nás: „Připomínám ti, abys rozněcoval Boží dar … Ducha síly, lásky a rozvahy“ (1, 6.7). Neboť můžeme mít Boží dary zabalené. Stačí se podívat na množství pokřtěných a biřmovaných kolem nás a vidíme, jak Boží dary téměř vůbec nepoužívají, a možná zapomněli, že něco dostali. Nebo vůbec nevědí, že něco dostali?

Pokud bys dnes dostal 1000 €, zítra bys na to ani nepomyslel? Nevěřím. Určitě bys uvažoval, co s nimi udělat, co si koupit nebo jak je investovat. Bůh ti dal tisíc eur v jiné podobě – ​​“Ducha síly, lásky a rozvahy“. Co s tímto darem děláš? Odvážně se stavíš proti každému zlu ve společnosti či v Církvi? Projevuješ lásku opuštěným, chudým, otrhaným, závislým – konkrétními skutky? Když něco plánuješ, či zvažuješ odpověď na urážku, používáš rozvahu?

Křesťanství nás stojí hodně. Jak jsem psal minule, stojí nás život. Nemáme čas (a doufám, že ani chuť) žít životem tohoto světa, neboť žijeme nový život, zcela zaměřený na Boha. „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, vše dělejte k Boží slávě“ (1 Kor 10, 31). Žijeme život, kde Bůh – a ne my – je centrem všeho.

Pokud se ti podařilo uplynulý týden investovat něco více do svého křesťanství, tak v tom pokračuj. Rozněcuj v sobě život.

Abys neměl pocit, že teď se musíš ještě více modlit, ještě více číst Písmo, ještě více chodit do kostela, tak vzpomenu svou zkušenost z tohoto týdne. V pondělí večer jsme s manželkou sledovali film Moje léto v Provence. V televizi. Světský film. A přece jsem ho vnímal jako investici do svého života s Bohem. Připomínal mi, jak jsou ve vztazích důležité drobnosti, jak je důležité nehrát divadlo, jak je dobré mít v srdci vášeň (hlavní postava měla vášeň pro olivovníky).

Chápeš? Rozněcovat Boží dar v sobě se dá při všem, co děláš. Pokud to děláš pro Pána. A s ním.

 

Zpět na titulní stránku