ZAMYŠLENÍ NA 27. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POŽEHNÁNÍ

8. 10. 2018

Jelikož žiji v manželství, je jasné, že dnes budu psát o této svátosti. Vlastně o tom, jak se dá klidné a krásné manželství prožívat každý den.

Návod nám nabízí v jedné větě responsoriální verš, vybrán ze 128. žalmu: „Ať nám žehná Pán po všechny dny našeho života.“

Návodem je tedy touha po Božím požehnání, která musí být společná oběma manželům. Touha, která se neprojevuje pouze v den sňatku, ale je každodenně obnovována při společné modlitbě, při vyprovázení partnera do práce, která je vyjádřena v každém e-mailu či SMS-ce, které si posíláme, když nejsme spolu. Každé ráno i večer si s manželkou navzájem udělujeme požehnání, „křížek“. Ne jen tak ze zvyku, ale jako vroucí prosbu k Bohu, aby mluvil dobro ve prospěch toho druhého.

Zaujal tě výraz mluvit dobro? Souvisí se slovem blahoslovení, které se používá v byzantské liturgii v církevněslovanském jazyku a znamená požehnání. Doslova však znamená „mluvit blaho, mluvit dobro“. Když tedy prosíme Boha, aby nám žehnal, vlastně ho prosíme, aby mluvil dobro v náš prospěch. Víš však, co se děje, když Bůh mluví? Přečti si první kapitolu knihy Genesis. „Bůh řekl… A stalo se tak.“ Bůh nemluví jen tak do větru. Když něco řekne, tak se to přímo stane. Když Bůh řekne: „Říkám dobro (blahoslovím / žehnám) pro toto manželství,“ tak to dobro se stane skutečností. Denně to s manželkou prožíváme – ve štěstí i v neštěstí, ve zdraví i v nemoci. Je naší každodenní zkušeností, že prosit Boha o požehnání a navzájem si žehnat jsou velmi účinné činnosti, když se objeví neshody, napětí, únava…

Zmíním ještě jednu svou zkušenost s požehnáním v manželství (která se dá aplikovat na každý vztah). Pokud denně prosím o požehnání svou manželku, jak se s ní mohu hádat, jak mohu být na ni nevrlý, jak bych mohl uvažovat o jejím „propuštění“ (viz Mk 10, 2-12), když vím, že Bůh každý den mluví dobro v její prospěch? A to, co je dobré pro ni, určitě dostává od Boha také proto, že je to dobré i pro mě, proto jít proti manželce / manželovi znamená jít proti sobě.

A poslední věc – pokud žádám o požehnání od Pána, udržuje mě to ve výborném vztahu s ním. Jak budu totiž žádat požehnání, když budu skrze (těžký) hřích s Bohem ve válečném stavu? Čili touha po Božím požehnání pro naše manželství mě vede i k tomu, že nezůstávám v hříchu, ale lítostí, pokáním, pokud je třeba zpovědí žiji v pokoji s Bohem, abych žil v pokoji i se svou manželkou.

Pokud žiješ v manželství, zkuste si navzájem tento týden často žehnat. Uvidíš, co to s vaším vztahem udělá. Pokud jsi sám (svobodný, ovdovělý, kněz či zasvěcený), žehnej svým blízkým, abys přes dobro, které Bůh řekne v jejich prospěch, i ty zakusil, jak tě Bůh obdarovává.

 

Zpět na titulní stránku