ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: FORMOVÁNÍ SVĚDOMÍ

2. 10. 2017

Víš, co patří mezi největší problémy křesťanů všech dob? Že vědí, co je dobré, co je správné, ale nejednají podle toho.

V naší době se však zdá být tento problém ještě větší, neboť mnohé věci se relativizují. Co bylo ještě nedávno špatné, dnes se stává módou a projevem jakože svobody. Jen si vezmi takové předmanželské soužití. Kdysi vážné provinění nejen vůči přikázáním, ale i vůči společnosti. Dnes? Již téměř převládající způsob života. Stejně jako soužití bez manželství.

Čím to je, že my jako křesťané známe pravdu, ale někdy se jí až lhostejně zříkáme? Co způsobuje, že v kostele říkáme Bohu: „Jdu,“ ale přes týden na Boží vinici ani nepomyslíme a žijeme (mnozí) podle (ne) morálky tohoto světa? Chybí nám Kristovo smýšlení, ke kterému nás vybízí svatý Pavel v dnešním prvním čtení (Flp 2,5).

Jaké tedy bylo Kristovo smýšlení? Služba a poslušnost. Být pro druhé a plnit Otcovu vůli. Až na smrt…

Jaké je myšlení mnohých křesťanů? Uvedu jen jeden konkrétní příklad, vyjádřený větou: „Mám právo na odpočinek.“ Jistě, máš. Ale máš povinnost odpočívat tak, aby tvůj odpočinek sloužil k regeneraci tělesných i duševních sil. Pokud odpočíváš sledováním bezduchých televizních programů, které ti ničí duši, co dáš pak lidem, kterým máš sloužit?

A víš, co je radostí mnohých křesťanů, usilujících o svatost? Že dobrý Bůh z našich problémů nedělá tragédii, ale vždy, neustále nám pomáhá, aby se naše smýšlení a potom i jednání stávalo podobným tomu Kristovu. Máme Církev, svátosti, Písmo, modlitbu, společenství… To vše jsou skvělé (i náročné) prostředky k tomu, aby se v nás očišťoval Boží obraz, abychom stále více zářili lidem kolem sebe, že by tak v nás viděli Krista… Včera jsem osazoval u našeho domu obrubníky. Taková práce nanic pro amatéra. Ale měl jsem přitom úmysl – aby byl Boží svět hezčí, aby se více zaskvělo Boží království. A už se těším, když se u našeho domu někdo zastaví a pochválí, jaké to tu máme pěkné. Budu mu mluvit o Boží kráse…

Dal jsem dnešnímu textu název formování svědomí. Neboť každý text Písma je formováním svědomí. Doufám, že i můj komentář ti pomůže změnit smýšlení, správně se rozhodovat a poslouchat Boha tak jako Ježíš Kristus.

Zpět na titulní stránku