ZAMYŠLENÍ NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: CENA KŘESŤANSTVÍ

30. 9. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1Kor 15,17ab.20a).

Co tě stojí tvé křesťanství? Mou otázku inspiroval svatý Pavel, který Timoteje vyzývá: „Usiluj … bojuj … zmocni se …“ (1Tim 6,11-12). Všechno jsou to činnosti, které nás něco stojí, které vyžadují energii, odhodlání, čas … Proto tedy otázka: „Kolik tě stojí tvé křesťanství?“

Všimni si, jak popisuje lidí své doby prorok Amos. Používá slova jako bezstarostně, bezpeční, lenoší. A mluví o pohodlnosti, poživačnosti, přepychu. Jsou to přitom ti, co žijí blízko Pánu, vždyť „žijí na hoře Sión“ (Am 6,1a), tam, kde byl chrám. Možná se to přímo týká kněží těch dob. Prorok přitom neříká, že je špatné být bohatý, mít se dobře a bezpečně. Ale Bůh jeho ústy mluví o jejich hříchu: „… ale nad zkázou Josefa se netrápí“ (Am 6,6). Jejich život s Bohem je nic nestál, protože mysleli jen na sebe. Pak ani jejich život v Božích očích nestál za nic. Vydal je do rukou nepřátel.

V podstatě totéž říká Ježíš v podobenství o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). Boháči nevytýká jeho bohatství, ale to, že o nic nebojoval, o nic se nesnažil. Měl se dobře a lidé kolem něj mu byly ukradení. Netrápil se nad bídou Lazara.

Takže co tě stojí tvé křesťanství? Pokud odpovíš, že hodinu v neděli a každý den ráno i večer tak pět minut recitování nějakých naučených slov, tak tě varuji, že si ve velkém nebezpečí! Můžeš se dostat do zajetí. Ďábel už možná natahuje drápy …

Křesťanství nás musí stát život! Být křesťanem není na hodinu v neděli a pět minut ráno a večer, ale být křesťanem znamená být jím nepřetržitě. Myslet jako Boží dítě, mluvit jako Boží dítě, jednat jako Boží dítě.

Rozměnit na drobné si to musíš sám. Zmíním jen to, co říká prorok Amos: „… ale nad zkázou Josefa se netrápí.“ Bolí tě, že tvůj soused, tvůj kolega v práci, tvůj spolužák či tvůj učitel, starosta obce či předseda vlády nežije s Kristem? Že je v nebezpečí věčného zatracení? Mělo by tě, v různém stupni, podle toho, jaký máš k nim vztah, ale mělo. Aby o tobě neplatila prorokova slova spolu s následky („běda těm … půjdou do zajetí“). Bůh se tě jednou bude ptát na lidi, kteří kolem tebe žili: „Kde je tvůj bratr?“ Co odpovíš? Že jsi neměl čas, protože jsi hodoval, pracoval, sledoval televizi, popíjel …?

Takže zkus si tuto otázku položit dnes, napiš si na ni svou podrobnou odpověď a polož si ji opět za týden. Pokud se budeš celý týden snažit, pokud budeš bojovat, zjistíš, že být křesťanem stojí velmi mnoho. Veškerý tvůj život. Ale stojí to za to! Budeš žít věčně, v radosti.

Zpět na titulní stránku