ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VĚRNOST

24. 9. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Věrnost může být všelijaká. První ukazuje věrnost těch, co myslí jen na peníze, výdělek, byznys. „Kdy už skončí svátky, kdy skončí neděle…“ Tehdy alespoň respektovali sobotu, byť jen z obav z odsouzení. Ale byli věrní svému smýšlení – byli schopni prodat i smetí z obilí. Jejich bohem byl mamon.

Na druhé straně vzpomíná věrnost Pán Ježíš. Mluví o věrnosti v maličkostech. Pokud ji zvládneme, dostaneme pravé bohatství. Pokud dokážu věrně spravovat výplatu (nepropít, nepromarnit, použít na dobro…), tak jednou možná dostanu do vlastnictví celou galaxii. Fíha, až mi vyráží dech taková představa – za věrnost s pár korunami miliony hvězd a planet. Zvládnu to? Ježíš slibuje, že ano – neboť kdo byl věrný v malém, bude i ve velkém.

Ta první věrnost bude mít hrozné následky: „Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek“ (Am 8, 7). Ta druhá věrnost bude mít zcela jiné následky: „…na jejich hřích si více nevzpomenu“ (Jer 31, 34). Vnímáš ten rozdíl? Která věta se tě jednou bude týkat? Která věrnost ovládá tvé srdce?

Když jsem kdysi poslouchal řeči komunistů, tak jsem se nedivil jejich smýšlení – byli věrní tomu, čemu věřili. Když dnes poslouchám řeči lidí šířících gender ideologii, také se jejich smýšlení nedivím – jsou jen důsledně věrni tomu, čemu uvěřili. Pokud vycházejí z tvrzení, že člověk je pánem všeho, tak jejich smýšlení a jednání je jen důsledkem této premisy.

My však máme jinou premisu – Bůh je Pánem. Je důležité, abychom této pravdě byli věrní. Nejen smýšlením, ale především jednáním. Aby se nám nestalo, že v neděli budeme v kostele, ale přes týden budeme schopni prodat i plevy z obilí.

Co pro tebe znamená být věrným Bohu? Co potřebuješ změnit ve svém myšlení a jednání, aby každý viděl, že jsi Boží člověk?

P.S. Připojuji první větu druhého čtení: „Milovaný, první věc, ke které tě vybízím, je toto: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti.“ (1 Tim 2, 1-2). Je třeba, abychom se modlili i za ty, co jsou věrní mamonu či nějaké ideologii … je to pro naše dobro a pokoj.

Zpět na titulní stránku