ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SMÝŠLENÍ BEZBOŽNÝCH

24. 9. 2018

Dnes by i Pána Ježíše prohlásili za pedofila – v evangeliu této neděle se píše, že objal dítě.

I otec biskup Chautur objal dítě. Dnes za to nese následky smýšlení bezbožných (viz Mdr 2,12). Každý z nás už jistě objal nějaké dítě. Proč nás chtějí za každou cenu odradit od takového krásného projevu lásky, jako je projevování něžnosti dětem? Vyvolat strach z každého tělesného dotyku? Možná mi někdo řekne, že věc ještě není vyšetřena, tak co se do toho míchám. Musím, protože otce Milana znám osobně ještě z dob totality a dám ruku do ohně za něj, že nic špatného v této oblasti neučinil.

Ale ne toto nás ničí. To jsou jen útoky nepřítele. Skutečné nebezpečí pro Církev popisuje svatý Jakub, jehož list již několik neděl na pokračování čteme. Žárlivost, sváry, boje, rozbroje, žádostivost, hádky, náruživosti. Takový seznam nám Jakub předkládá, aby nás upozornil, proč některé církevní obce upadají, živoří, zanikají. Nabízí však také seznam vlastností, které charakterizují toho, kdo skutečně žije s Kristem: „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.“ (Jak 3,17).

Je na tobě, co si vybereš. Život plný Ducha, pod jeho vedením, nebo smýšlení bezbožných, smýšlení tohoto světa. Přitom se nemýlím a neříkej si, že bezbožní jsou ti venku. Mnoho bezbožných je přímo v našich řadách. Jsou pokřtěni, „mají“ všechny svátosti, ale žijí, jakoby Krista neznali, bez něj. Dokonce si takové volíme za vůdce. K naší hanbě to říkám.

Pokud něco z Jakubova seznamu toho, co ničí Církev, je součástí tvého života, tak ti dávám úkol, který musíš s Boží pomocí (která je přesně taková, abys to zvládl) splnit v těchto dnech – odstranit zlo ze svého života. Odprosit, odpustit, zanechat, zříci se… Z každého zla se dá dostat, pokud chceš.

Pokud jsi od těchto věcí svobodný, tak si pro jistotu zkontroluj, zda tvůj život je pro lidi, se kterými žiješ, obrazem pokoje, skromnosti, smíření, milosrdenství… A děkuj Bohu, že on „udržuje tvůj život“ (Ž 54,6b).

Skončím tam, kde jsem začal. Najdi si na tkkbs.sk nebo na postoj.sk vyjádření otce biskupa Milana k tomu, co se na něj valí (ve světských médiích je budeš hledat marně nebo jen okleštěné). Mluví a jedná přesně tak, jak to zmiňuje dnešní responsoriální žalm (54.). Přečti si ho a pak se ho pomodli. Za otce biskupa Milana. Děkuji ti.

„Pokud tedy trpí jeden úd, trpí spolu s ním všechny údy…“ (1Kor 12,26).

Zpět na titulní stránku