ZAMYŠLENÍ NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JAK DOBRÝ JE PÁN!

25. 9. 2017

Řekněme, že ekonomem dnešního evangelia byl blázen. Dát stejnou mzdu pracovníkovi, který se při práci ani neohřál,

je přinejmenším nespravedlnost vůči pracovníkovi, který byl ve vinici již od ranních hodin. Prvním měl dát po denáru a ostatním patřičnou část… Pokud by se to stalo mně, také bych protestoval.

Evangelium nám nemluví o lidské spravedlnosti, ale o Boží dobrotě a o Božích cestách. Bůh je připravený a ochotný dát věčný život i tomu, kdo se zřekne bezbožného života v posledním okamžiku života. A nás, co dřeme na jeho vinici možná od dětství, vyzývá, abychom se i my takto dívali na lidi kolem sebe. Přejícně…

Proto se však musíme učit kráčet po Božích cestách, které svou logikou možná málokdy odpovídají lidským cestám. Již jsem zde psal, že můj otec byl v polovině padesátých let učitelem, dokonce ředitelem školy. Zatímco drtivá většina učitelů svoji víru zapírala, můj otec se nikdy netajil tím, že je věřící, a že se pravidelně účastní bohoslužeb. O své místo přišel, přitom měl tři děti a já jsem byl na cestě. Mnozí jeho příbuzní a známí mu vytýkali, že se nechová rozumně, vždyť má rodinu a není nutné riskovat. Ale můj otec šel po Boží cestě.

Jiný příklad: Za totality jsme na psacích strojích rozmnožovali knihy, samizdaty. Dodnes si pamatuji, jak mi zdůrazňovali, že na Boží věci nelze použít kradené věci – že nesmím z práce sebrat ani jeden list průklepového papíru. Důvodem bylo, že ďábel ví o každém našem skutku a pokud by něco bylo získáno lží nebo krádeží, dřív nebo později se do toho „obuje“ a použije k naší zkáze… A tak jsme se učili kráčet po Boží cestě.

Na jaké cestě jsi dnes ty? Pavel za sebe vyznává: „…pro mne život je Kristus“ (Flp 1,21). A jistě to pro něho znamenalo věrnost Kristu ve všech životních okolnostech, při každém jednání i mluvení. Pokud vnímáš, že Pavlovo vyznání není tvým, je načase udělat radikální nápravu. Tak, jak to děláme při každé Velikonoční vigilii, zřekni se ďábla a jeho smýšlení a skutků a vykroč na Boží cesty. Začni dobrou zpovědí. Možná, že z Boží cesty ještě často spadneš, ale vždy se vrať. Tak zakusíš to, co dnes zpíváme v žalmu: „Blízký je Pán všem, co ho vzývají“ (Žl 145, 18).

A ještě jedna věc z úplně jiného soudku. První věta prvního čtení říká: „Hledejte Hospodina, když je možné ho najít“ (Iz 55, 6). Boha lze najít! Aleluja! Tak ho hledej ze všech sil…

Zpět na titulní stránku