ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PROČ ODPUSTIT

18. 9. 2017

Někdy chci změnit pořadí čtenářů. Dnes, aby vynikla motivace pro odpuštění a dobro.

Začal bych žalmem: „Nechce se přít ustavičně ani se hněvat navěky. Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí“ (103, 9-10). Skvělý text, který mluví o Bohu, jak je k nám milosrdný a milující.

Potom bych asi dal před veršem evangelium – nové přikázání (Jan 13,34). Ježíš říká, že od nás nechce nic víc, jen to, co dělal sám. A dělal to jako člověk!!!, takže i máme všechno, co potřebujeme, abychom milovali jako on.

Motivaci ke konání dobra bych pak posílil čtením Pavlových slov z listu Římanům: „Nikdo z nás nežije pro sebe“ (14, 7). Tato slova by měla z našeho života vyloučit egoismus. Můj život nemá být zaměřen na mě, ale na Krista A skrze Krista na všechny Boží děti, ale výhradně na ty, kteří kolem mě žijí (láska k těm, kteří jsou daleko a které ani neznám, je snadná…).

No a pak by mohly jít za sebou první čtení od moudrého Sirachovcova syna a Matoušovo evangelium o odpuštění. Abychom věděli, že následky neodpuštění jsou hrozné („a rozhněvaný pán ho dal do vězení“). Ale abychom věděli i to, že odpuštění obnovuje chuť do života a radost, že vyvolává dobrořečení, o kterém mluví žalmista. A jsme na začátku. Takže v našem životě lze opakovat nekonečný cyklus motivace k odpuštění, zaměřit svůj život na Pána a jednat podle jeho vůle.

Na první pohled je to jednoduché. Ale vím, že pro mnoho lidí je odpuštění velmi obtížné, je to nemožné. Zažili trauma násilí, zneužívání, podvodu, opuštění…, skrze které je téměř nemožné projít. Ale člověk musí vědět, že ten, komu ublížili, má právo odpustit. Ne proto, aby viník z toho vyklouzl a zůstal bez trestu. Ale aby oběť mohla vést klidný život. Viník ani nemusí vědět, že mu bylo odpuštěno. V takových případech je odpuštění především věc oběti a Boha. Velmi na toto téma doporučuji knihu redemptoristy Jima McManuse Odpuštění.

Pokud se někdo v těchto dnech vůči tobě neprohřešil, dobrořeč Bohu. A kdyby se někdo proti tobě provinil, hledej cesty, jak se s ním ještě dnes smířit. Možná stačí zatelefonovat… A pak dobrořeč Bohu.

Zpět na titulní stránku