ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: TROCHU LOGIKY

9. 9. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes začneme logikou.

Chceš stavět dům? Spočítej si, jestli na to máš.

Chceš se bít? Podívej se na svého soupeře a zhodnoť, zda není silnější.

Chceš být Ježíšovým učedníkem? Zřekni se všeho, co máš, na co se spoléháš.

V logice těchto tří příkladů nejde o to, aby sis spočítal náklady a podle toho jednal, ale o princip otázka – odpověď. Ježíš se ptá, co chceš, a odpovídá, co máš dělat.

Pokud tedy chceš být Ježíšovým učedníkem, tak se máš všeho vzdát. V praxi to vypadá asi takto:

Já: „Ježíši, tady jsem, chci být tvým učedníkem. Zříkám se všeho, co mám.“

Ježíš: „Výborně, přijímám tě za učedníka. Vše, čeho ses zřekl, je od nynějška moje. Takže mi patří tvůj dům, tvé auto, tvůj účet i bankovní karty, tvá zahrada i pole, tvá žena i děti, tvé zájmy i všechen tvůj čas. Ty sám mi úplně patříš. A teď dobře poslouchej: Vše, čeho ses zřekl, ti dávám do užívání. Ale už nic z toho nepatří tobě, ale mně. Takže kdykoliv přijdu k tobě (možná jako chudý) a řeknu, že potřebuji peníze, dáš mi je. Pokud přijdu (možná jako soused, kterého je třeba odvézt k lékaři) a řeknu, že potřebuji auto, okamžitě mi jím posloužíš. Když v ohláškách zazní, že se připravuje intenzivní biblická škola, přihlásíš se, protože tvůj čas je můj a já tam chci s tebou být. A to se týká všeho, včetně všech tvých vztahů. Odteď velmi pozorně poslouchej, protože tě mohu oslovit kdykoli a kdekoli. Tvůj čas a život patří mně! Vítej ve škole učedníka.“

Vím, pojem učedník se moc nenosí ani nepoužívá. Neboť je to náročné. Ale Ježíš je vždy náročný. On se o tebe nechce dělit s nikým a s ničím. Chce, abys měl nerozdělené srdce. Vím, toto slovní spojení se většinou používá pro řeholníky, ale musí platit pro každého, kdo miluje Ježíše – být pro Ježíše s nerozděleným srdcem. Když Ježíš zavelí, jdu a všechno nechám, nepočítám, či na to mám (protože nejde o toto), ale jdu, protože mě volá Ježíš.

Když si přečteš dnešní úryvek z Pavlova Listu Filemonovi, velmi snadno zjistíš, že být Ježíšovým učedníkem se týká každodenního života, ne kostela a klečení na kolenou, ale práce, vztahů, školy, dovolených, nemoci… Všeho, co prožíváš.

Zřekl ses všeho? Skvělé, můžeš být Ježíšovým učedníkem. Nezapomeň, že tato škola probíhá s křížem na ramenou (Lk 14,27).

Zpět na titulní stránku