ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SPÁSA

25. 8. 2019

„Když Kristus nevstal, vaše víra je marná… Ale Kristus vstal z mrtvých“ (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dvě věci mě velmi zaujaly v dnešních čteních. První je „drzost“ žalmisty. Podle toho, co jsem o tomto nejkratším žalmu četl od moudrých lidí, tento žalm je reakcí na vysvobození z babylonského zajetí a na všechny projevy Boží moci, které Izraelité zažili. Byly tak velké, že žalmista vyzývá všechny národy a všechny lidi, aby žasli nad tím, co Bůh s Izraelem udělal, a aby Boha oslavovali. V podstatě je to hlásání radostné zvěsti: „byli jsme tak zlí, tolik hloupostí jsme udělali, byli jsme Bohu takoví nevěrní…, a podívejte, co přesto všechno učinil: vysvobodil nás, odpustil nám. Totéž může udělat i pro vás. Oslavujte ho!“

Všimni si responsoria, které u tohoto žalmu (nejen dnes) zpíváme: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Možná si u těchto slovech myslíme, že máme jít a říkat něco z toho, co napsali Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Ne, vůbec ne. Máme jít a každému vyprávět o tom, co Bůh udělal pro nás. Opravdu, co Bůh udělal tento týden pro tebe? Řekl jsi to někomu? Možná to bylo něco docela obyčejného, ale ty jsi věděl, že to pro tebe udělal Bůh…

Druhá věc je bázeň, kterou ve mně vyvolávají Ježíšova slova o vstupu do nebeského království: „Já nevím, odkud jste“ (Lk 13,25.27). Neřekl je nějakým cizincům, ale lidem, kteří se odvolávali na to, že s ním jedli a pili… Rozumíš? I mně a možná i tobě se to může stát – pokud budeme pachatelé nepravosti. Proto pokud vnímáš, že něco neděláš podle milosrdenství, tak ještě dnes změň své smýšlení i jednání. (Doporučuji přečíst si knihu Věčně zpívají lesy od Trygve Gulbranssena, je v ní příběh starého Daga, který třicet let kráčel cestou práva, ale zároveň cestou tvrdosti srdce … a zakusil změnu.) Jinak se ti může stát, že jednou uslyšíš hrozná slova. Neriskuj.

Když obě tyto myšlenky spojíme, tak máme před sebou … spásu, záchranu lidí, o kterých si možná myslíme, že jsou ztraceni. Vždyť snad neříká dnes Ježíš: „Přijdou od východu i západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím království“ (Lk 13, 29)? Takže se vyplatí ohlašovat radostnou zvěst o velkých i malých, pokud takové jsou, Božích skutcích, neboť každý, kdo ji slyší, může být spasen! „neboť víra je z hlásání“ (Řím 10, 17).

Záleží ti na spáse lidí, se kterými žiješ, se kterými se setkáváš?

 

Zpět na titulní stránku