ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ROZHODNI SE

27. 8. 2018

Náš pětitýdenní kurz o Eucharistii tuto neděli končí přesně tak, jak má končit každé ohlašování radostné zvěsti – evangelia: výzvou rozhodnout se.

Znovu si přečti celou 6. kapitolu Janova evangelia a všimni si posloupnosti: Ježíš nejprve nasytil zástupy chlebem. Jakoby je lákal, aby přišly znovu za ním. Když přišly, začal jim ohlašovat radostnou zvěst o chlebu života, který zajišťuje věčný život. A dnes na závěr celé řeči o Eucharistii staví zástupy i apoštoly před rozhodnutí: „I vy chcete odejít?“ K podobnému rozhodnutí vyzývá Izraelity i Jozue, přičemž o sobě říká: „Já a můj dům, my budeme sloužit Pánu“ (Joz 24, 15). I já dnes stojím před rozhodnutím: Přijmu nebo nepřijmu nabídku mít věčný život?

Doufám, že ses rozhodl pro Ježíše.

Milovaný Ježíši, děkuji ti za radostnou zvěst o Eucharistii. Zkusil jsem a přesvědčil jsem se, jaký jsi dobrý. Vnímám tvou neuvěřitelnou lásku – abych mohl věčně žít, dal ses mi k dispozici, abych se tebou sytil. Vím, že mě tím proměňuješ a stávám se druhým Kristem. Jak nesmírná je tvá dobrota, když naplňuješ mne, hříšníka, a důvěřuješ mi, jako bych byl nejlepší člověk na zemi. Nechápu toto tajemství tvé přítomnosti ve mně. Asi bych zemřel, kdybych mu úplně rozuměl – Ježíš ve mně. Bůh ve mně. Ale věřím v tuto pravdu a toužím žít tak, abych tě nikdy nezranil, neopustil, nezapomněl na tebe. To však není v mých lidských silách – vždyť víš, že velkou část dne prožívám, aniž jsem si na tebe aspoň vzpomněl. Nevím, jestli se to dá změnit, a ani nevím, jestli je to třeba měnit, jestli se vůbec dá naplno stále vnímat tvou přítomnost. Ale velmi se raduji z toho, že každý den je alespoň pár okamžiků, které jsou výlučně s tebou a pro tebe. Děkuji ti za tvého Ducha, který mi připomíná, kdo jsem a s kým žiji. Děkuji ti za tvou blízkost vždy a všude. Ježíši, miluji tě a těším se, že jednou bude čas, kdy budeme spolu viditelně a bez překážek. Těším se na nebe. Přijď, Pane Ježíši! Přijď, Milovaný!

Zpět na titulní stránku