ZAMYŠLENÍ NA 20. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: KŘIK KANANEJSKÉ ŽENY

23. 8. 2017

Doufám, že s tou kananejskou ženou z dnešního evangelia se jednou potkám v nebi. Chci jí vyjádřit obdiv nad její vírou.

Já mám odmalička všechno – výchovu v hluboce věřící rodině, svátosti, křesťanskou formaci i studium mnoha křesťanských knih, život ve společenství…, ale ještě nikdy mi Ježíš neřekl, že moje víra je velká. Co měla ona? Pohanské bohy, vždyť byla Kananejka, žádné poznání Boha Izraele, žádné Desatero, žádné oběti v Jeruzalémě. A přece ji Pán pochválil, obdivoval a vyslyšel. „Ať se ti stane, jak chceš“ (Mt 15, 28b).

Vnímám toto čtení jako pokračování témata z minulé neděle, když jsem psal o Pavlově bolesti pro nevěru jeho bratrů podle těla. Tak velmi toužil po jejich záchraně, že byl ochoten raději sám být odmítnut, jen aby oni byli spaseni. Dnes podobnou touhu projevuje pohanská žena. Tak velmi chce dosáhnout uzdravení své dcery, trápené zlým duchem, že je ochotna snést všechno, dokonce i nejhorší ponížení, když Ježíš přirovnává pohany ke psům (nečekané z Ježíšových úst, že?).

S jakou lehkostí však žena přijala Ježíšovo (zdánlivé) odmítnutí: „Pane, i štěňata jedí drobky, co padají ze stolu svých pánů.“ Věděla, kdo je ona, věděla, kdo je Ježíš. A zejména věděla, co chce a chtěla to za každou cenu.

A tady je souvislost s minulým textem. Vzpomeň si na člověka – možná z rodiny, z práce, souseda, pro kterého chceš vyprosit, dosáhnout dar uzdravení, záchrany, obrácení. Jsi ochoten pro to udělat vše? Vše ne ve smyslu lidských možností, ale božských: jít za Ježíšem a křičet za ním: „Smiluj se nade mnou, Pane, syn Davidův, neboť ………“?

Vezmi si do ruky Písmo a čti si dnešní evangelium (Mt 15, 21-28). Vžij se do situace kananejské ženy a čti ho dokola, dokud nebudeš plakat a křičet pro nějakého ztraceného člověka. Dokud nebudeš mít před sebou Ježíšovu tvář, který ti řekne: „Ať se ti stane, jak chceš.“

Pro záchranu člověka je třeba křičet. K Bohu a na Boha. Že tě uslyší sousedé? No a co? Četl jsem příběh člověka, který denně křičel ve svém bytě za obrácení svých sousedů. Všichni ho slyšeli přes větrací šachtu a mnozí z nich se obrátili…

Ať se tak stane!

Zpět na titulní stránku